werfreserve begeleider dag-/woonondersteuning

Tewerkstelling in: Oudenaarde – Kruisem

Functieomschrijving

Heuvelheem is een VZW die ondersteuning biedt aan volwassenen met een beperking en hun netwerk op verschillende levensdomeinen. VZW Heuvelheem is werkzaam in de ruime regio Vlaamse Ardennen en heeft een aantal vestigingsplaatsen in Oudenaarde en Kruisem. VZW Heuvelheem is vergund door de Vlaamse Overheid als zorgaanbieder.

Omdat we binnen Heuvelheem regelmatig te maken hebben met personeelsverschuivingen, zijn we dan ook regelmatig op zoek naar nieuwe krachten voor de begeleiding van onze cliënten. Om onze wervingsreserve wat aan te sterken (en hierdoor de doorstroom wat vlotter te kunnen laten verlopen), organiseren we een sollicitatiedag voor allen die geïnteresseerd zijn in een begeleidende functie binnen Heuvelheem.

Jobvereisten

 • – Je beschikt over een groot aanpassingsvermogen, verantwoordelijkheidszin, doorzettingsvermogen en relativeringsvermogen.

  – Je durft jezelf en je eigen acties in vraag te stellen.

  – Je bent heel cliëntgericht ingesteld zijn, je vertrekt vanuit de zorgvraag van de cliënt.

  – Je blijft rustig in onvoorziene situaties.

  – Je kan alleen werken en beslissingen nemen, maar ook rekening houden met je collega’s.

  – Je staat open voor verdieping in specifieke problematieken en methodieken.

  – Je staat open om Triple-C je eigen te maken en te vertrekken vanuit deze visie.

  – Je houdt rekening met de concentrische cirkels (niet overnemen).

  – Je kan loslaten.

  – Je bent communicatief.

  – Je bent flexibel ingesteld.

  – Je werkt mee aan, respecteert en draagt de missie, visie en waarden van Heuvelheem vzw uit.

  Jobgerelateerde competenties

  Collectieve sociaal-educatieve acties evalueren (bereikte doelstellingen,
  moeilijkheden, …)
  De informatie doorgeven (partners, financiers, ..)
  Informatie over individuele dossiers verstrekken en uitwisselen met het team, magistraten, medisch personeel, leerkrachten of betrokken commissies, ….
  De dagelijkse activiteiten organiseren voor de zorgvrager(s), de uitvoering
  opvolgen en tussenkomen bij conflicten of incidenten
  Informatie verzamelen over de situatie van de zorgvrager en samen de sociaal-educatieve interventiewijze bepalen
  Zorgvragers de sociale en beleefdheidsregels tijdens de dagelijkse activiteiten uitleggen

  Persoonsgebonden competenties

  Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
  Samenwerken als hecht team
  Regels en afspraken nakomen
  Zelfstandig werken
  Creatief denken (Inventiviteit)
  Zin voor nauwkeurigheid hebben
  Omgaan met stress
  Klantgerichtheid
  Plannen (= ordenen)
  Resultaatgerichtheid
  Contactvaardig zijn
  Leervermogen hebben

Vereiste studies

TSO 3de graad Jeugd- en gehandicaptenzorg
Prof. bach. Orthopedagogie: Orthopedagogie
TSO 3de graad Leefgroepenwerking – Se-n-Se (7de jaar)
gelijkwaardig door ervaring.

Werkervaring

Beperkte ervaring ( < 2 jaar )

Talenkennis

Nederlands (zeer goed)

 

Ons aanbod

Tijdens dezesollicitatiedag wordt de werking van Heuvelheem voorgesteld en gaan we op zoek naar welke functie binnen de werking het beste past bij jouw profiel.

 • Contract

  Werfreserve
  Voltijds
  Dagwerk
  2-ploegenstelsel

Hoe solliciteren?

Contact: Ellen Rogge
 
Sollicitaties

– Voor verdere inlichtingen kan je terecht bij Ellen Rogge (ellen.rogge@heuvelheem.be).  

– Solliciteren kan via motivatiebrief en cv naar ellen.rogge@heuvelheem.be  of St. Jozefsplein 11, 9700 Oudenaarde  tav  Ellen Rogge tegen ten laatste 27 februari 2019.

Sollicitatiedag gaat door op dinsdag 5 maart 2019. Gelieve zich hiervoor vrij te houden. 

Solliciteren met CV

Motivatiebrief toevoegen

Sollicitaties tot en met 27 februari 2019

Vacatures bij deze organisatie

Jobbeschrijving Gemeente
werfreserve begeleider dag-/woonondersteuning 9700 Oudenaarde
Twee nachtbegeleiders 19u 9700 Oudenaarde
Heuvelheem vzw – Fonkel
Bruwaan 2F
9700 Oudenaarde
T. 09/383 58 70
Bezoek ons van 10 tot 17 uur