Verzorgende - zorgkundige

Tewerkstelling in: Kortrijk

Functieomschrijving

Je biedt verzorging en zorgt voor het welzijn van mensen met een ernstigeen/of meervoudige beperking. De ondersteuning gebeurt dagelijks en intensief, de klemtoon ligt hoofdzakelijk bij de verzorging.

Je geeft dagdagelijks rechtstreeks (ver)zorgende activiteiten aan de cliënten op onderstaande domeinen:

 • Wonen: persoonlijke hygiëne en verzorging, maaltijden, huishouden
 • Werk/dagbesteding: ondersteuning op vlak van mobiliteit, basale activiteiten
 • Leven in de samenleving: mobiliteit, vrije tijdsbesteding
 • Gezondheid en veiligheid: medicatie, voeding, gezondheidszorg, lichamelijk en emotioneel welzijn

Je neemt een ondersteunende rol op tav de cliënten in overleg met de agogische begeleiders op onderstaande domeinen:

 • Gedrag en ongewenst gedrag (psychische, psychiatrische en gedragsproblemen, agressiebeheersing)
 • Sociaal leven (relaties, sociale vaardigheden, seksualiteit, sociaal netwerk)
 • Rechtsbescherming en misbruik (besteden van eigen middelen, beschermingsmaatregelen, zelfbepaling)
 • Medische problematieken ( paramedische zorgen, specifieke medische zorgen)

Je levert een actieve bijdrage aan de uitvoering van het persoonlijk handelingsplan, in hoofdzaak op de domeinen die tot de kerntaken behoren. Je creëert voor de cliënten een prettige sfeer en stimuleert hen om zoveel mogelijk zaken zelfstandig te doen.

Daarnaast verricht je ook een aantal administratieve taken. Je onderhoudt mee de contacten met de ouders, artsen en vrienden van de cliënten.

Je werkt samen met opvoeders binnen de organisatie. Ook verpleegkundigen of verzorgenden kunnen je collega’s zijn.

 

Jobvereisten

Je beschikt over een diploma als zorgkundige of verzorgende en bent op zoek naar een uitdagende werkervaring in een positieve werkomgeving.

Je hebt al een eerste ervaring, via stage bijvoorbeeld, met mensen met een beperking.

Je bent een zorgzaam iemand, die goed kan samenwerken en bent erg klantgericht. Je getuigt van inzet, bent flexibel en beschikt over een goed inlevingsvermogen.

 

Ons aanbod

Je wordt verloond op basis van je diploma volgens debarema’s van het VAPH. 
Je kan ook rekenen op een vergoeding woon – werk verkeer of fietsvergoeding.

Daarnaast kan je rekenen op deze voordelen:

 • Inspraak in je uurrooster
 • Soepel toekennen van tijdskrediet, ouderschapsverlof
 • Extra mogelijkheid om je arbeidsbreuk tijdelijk te minderen via ‘toegestane afwezigheid’
 • Bijkomende verlofdagen voor 45-plussers
 • Extra vergoeding voor weekend-, avond- en nachtwerk en feestdagen
 • Vermijden van onderbroken diensten
 • Gratis griepvaccinatie
 • Werkkledij waar nodig

 

Hoe solliciteren?

Sollicitaties met CV zijn welkom via mail op jobs.debranding@waak.be
ter attentie van Ann-Sophie Bossu.

Vacatures bij deze organisatie

‘de branding’
Ringlaan 30
8501 Heule
T. 056/36 40 30
Bezoek ons van 10 tot 17 uur