Twee nachtbegeleiders 19u

Tewerkstelling in: Oudenaarde

Functieomschrijving

Heuvelheem is een VZW die ondersteuning biedt aan personen met een beperking en hun netwerk op verschillende levensdomeinen.

VZW Heuvelheem is werkzaam in de ruime regio Vlaamse Ardennen en heeft een aantal vestigingsplaatsen in Oudenaarde en Kruisem.

VZW Heuvelheem is vergund door de Vlaamse Overheid als zorgaanbieder en biedt woon- en dagondersteuning aan.

In het kader van een vervanging (minimum 6 maanden), zijn we op zoek naar een nachtbegeleider die zal instaan voor de slapende nachtdiensten binnen onze entiteiten.
We zijn ook op zoek naar een nachtbegeleider die 3 maanden extra wordt ingezet binnen het huidige nachtteam.

In de entiteit Lindehove werk je samen met je collega die de wakende nachtdienst op zich neemt, in ’t Hoom Bevere en De Notendop werk je alleen. Het gaat over slapende nachtdiensten. Voor en na het slapen neem je nog enkele pedagogische en huishoudelijke taken op jou.

Overdracht met de dagdiensten is binnen deze functie cruciaal. Tijdens de nacht ben je onmiddellijk bereikbaar in geval van acute situaties.

De diensten lopen van 21u15 tot 7u45. Concreet werk je maximum 13 nachten per 4 weken en 1 op 2 weekends.

Jobvereisten

 • Je bent enthousiast, flexibel, geduldig, warm, hartelijk en betrouwbaar.
 • Je bent cliëntvriendelijk, contactvaardig en respectvol.
 • Je kan zelfstandig werken en durft alleen te zijn.
 • Je kan je aanpassen aan veranderende omstandigheden.
 • Je beschikt over probleemoplossend vermogen.
 • Je kan omgaan met stress.
 • Je beschikt over emotionele draagkracht.
 • Je bent communicatief.- Je kan rust creëren.
 • Je ben iemand met (levens)ervaring en maturiteit.
 • Je staat open voor kritiek en feedback.
 • Je werkt mee aan, respecteert en draagt de missie, visie en waarden van Heuvelheem vzw uit.
 • Je beschikt over een A2-diploma binnen de sector (vb. leefgroepenwerking, opvoeder, verzorgende…).

Jobgerelateerde competenties

 • Informatie over individuele dossiers verstrekken en uitwisselen met het team, magistraten, medisch personeel, leerkrachten of betrokken commissies, ….
 • Zorgvragers de sociale en beleefdheidsregels tijdens de dagelijkse activiteiten uitleggen
 • Specifieke doelgroep: Motorische stoornissen
 • Collectieve sociaal-educatieve acties evalueren (bereikte doelstellingen, moeilijkheden, …)
 • De informatie doorgeven (partners, financiers, ..)
 • Informatie verzamelen over de situatie van de zorgvrager en samen de sociaal-educatieve interventiewijze bepalen
 • De dagelijkse activiteiten organiseren voor de zorgvrager(s), de uitvoering opvolgen en tussenkomen bij conflicten of incidenten

Persoonsgebonden competenties

 • Leervermogen hebben
 • Regels en afspraken nakomen
 • Klantgerichtheid
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Omgaan met stress
 • Contactvaardig zijn
 • Resultaatgerichtheid
 • Plannen (= ordenen)
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Zelfstandig werken
 • Samenwerken als hecht team

Ons aanbod

Tewerkstelling in het kader van de vervanging (6 maanden) van een gemiddelde van 19u/week binnen een 4 wekensysteem:

 • Uurrooster:
 • week 1: maandagnacht
 • week 2: dinsdag-, woensdag-, donderdag-, vrijdag-, zaterdag-, zondagnacht
 • week 3: /
 • week 4: dinsdag-, woensdag-, donderdag-, vrijdag-, zaterdag-, zondagnacht
 • Vervangingscontract wegens ziekte (minimum 6 maanden).

Tewerkstelling in het kader van de extra nachtbegeleider (3 maanden) van een gemiddelde van 19u/week binnen een 4 wekensysteem:

 • Uurrooster wordt samen met de kandidaat zelf bepaald.
 • Contract bepaalde duur van 3 maanden.

– Betaling volgens barema paritair comité 319.01 (B2a) met financiële vergoeding voor nachtprestaties.

– Indiensttreding zo snel mogelijk.

Plaats tewerkstelling

Residentie Heuvelheem Lindehove
Abdijstraat 14 9700 OUDENAARDE

Hoe solliciteren?

Via e-mail: ellen.rogge@heuvelheem.be

Contact: Ellen Rogge

Voor verdere informatie neem contact op met Bieke Vanderbeke – telefoonnummer: 09/383 58 70 – email: bieke.vanderbeke@heuvelheem.be

Solliciteren kan via motivatiebrief en cv naar ellen.rogge@heuvelheem.be of St. Jozefsplein 11 9700 Oudenaarde t.a.v. Ellen Rogge zo snel mogelijk.  

Solliciteren met CV

Motivatiebrief toevoegen

Sollicitaties tot en met 31 januari 2020

Heuvelheem vzw
Burgschelde 5
9700 Oudenaarde
T. 09/383 58 70
Bezoek ons van 10 tot 17 uur