Gezinshulp - Verzorgenden

Tewerkstelling in: Hasselt

Functieomschrijving

Doel van de functie

Professionele hulp bieden bij de verzorging van de integrale huishouding ten aanzien van zorgbehoevende personen om acute, tijdelijke of langdurige zorg te bieden met de bedoeling dat de betrokkene zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen in zijn/haar vertrouwde omgeving.

Plaats in de organisatie

 • De gezinshelp(st)er werkt onder directe leiding van de regioverantwoordelijke thuiszorg;
 • De gezinshelpster werkt zelfstandig bij zorgbehoevenden volgens een planning die wordt opgemaakt door de regioverantwoordelijke;
 • De gezinshelpster is verantwoordelijk voor de verzorgende en huishoudelijke taken, zoals het hulpverleningsplan van de cliënt het vraagt;
 • Indien er problemen zijn met een klant, bespreekt de gezinshelpster de situatie met de regioverantwoordelijke;
 • De regioverantwoordelijke staat in voor de planning van de gezinshelpster, opvolging van de werkzaamheden van de gezinshelpster en opvolging van de tevredenheid van de cliënt. 

Functie-inhoud

Persoonsverzorging

 • Dagelijkse lichaamsverzorging en comfortzorg: haren wassen/indraaien, scheren, begeleiding bad/douche, handverzorging, voetverzorging
 • Specifieke zorg voor zorgbehoevende personen 
 • Toepassing van EHBO
 • De zorg voor een goed functionerend lichaam

Huishoudelijke taken

 • Organisatie van het huishouden 
 • Boodschappen doen 
 • Zorg voor maaltijden 
 • Zorg voor kleding en linnen
 • Zorg voor veiligheid en hygiëne
 • Stof afnemen
 • Stofzuigen 
 • Dweilen/schuren
 • Opruimen 
 • Onderhoud ramen
 • Onderhoud sanitair en keuken 

Psychosociale en (ped-)agogische ondersteuning

 • Luisterend oor bieden en ondersteunende gesprekken voeren 
 • Opmerken, begrijpen en signaleren van psychosociale problemen en het bieden van ondersteuning bij het verwerken hiervan 
 • Opvoedkundige en verzorgende ondersteuning bieden aan ouders voor de kinderen 
 • Begeleiden van jonge kinderen bij huiswerk en spel
 • Ondersteuning bieden bij de uitvoering van administratieve handelingen, sociale contacten, ontspanning, mobiliteitsprobleem, revalidatie, therapietrouw
 • Bijzondere zorg en ondersteuning voor doelgroepen met specifieke behoeften (kansarmen, mensen met dementie, psychisch zieken, terminale zieken)
 • Ondersteuning bieden aan zorgvragen en mantelzorger, waaronder de zelfzorg en zelfredzaamheid van de zorgbehoevende verhoogd

Organisatiegerichte taken

 • Deelnemen aan vorming (individuele begeleiding, collectieve bijscholing, functioneringsgesprekken)
 • Actief deelnemen aan werkvergaderingen en teamoverleg
 • Professioneel contact met de regioverantwoordelijke
 • Samenwerking door het gebruik van zorgvoorschriften, communicatieschriften, overleg met andere hulpverleners en mantelzorgers, inschakelen van derden in crisissituaties 

Jobvereisten

Je dient over een eigen wagen te beschikken

Kennis

 • Kennis en inzicht omtrent volgorde uitvoering taken 
 • Kennis van technieken personenverzorging
 • Kennis van huishoudelijk werk en producten 
 • Kennis van basisregels communicatie
 • Kennis van verzorgingstechnieken 
 • Kennis van EHBO
 • Kennis van specifieke problemen eigen aan de verschillende zorgbehoevende personen
 • Basiskennis van gezonde voeding 
 • Praktische kennis van hygiëne en veiligheid in thuissituaties, hef- en tiltechnieken 

Attitude

 • Flexibel: omgaan met verschillende cliënten en hun wensen, openstaan voor vervangingen tijdens afwezigheid van collega’s
 • Integer en betrouwbaarheid: eerlijk en betrouwbaar werken bij cliënt, beloftes en afspraken nakomen, op tijd komen, afgesproken uren werken, …
 • Discreet: niet spreken over cliënten en hun familie (met uitzondering van de regioverantwoordelijke), discreet omgaan met interne informatie
 • Inzet en initiatief: verantwoordelijkheid nemen voor eigen takenpakket, fouten durven toegeven, signaalplicht, … 
 • Zelfstandigheid: alleen werken, plannen en beslissingen maken over de organisatie en uitvoering van het werk
 • Zorgvuldig:  prestatieblad netjes en volledig invullen, afwezigheidsattesten tijdig doorsturen, verlof op tijd aanvragen, …
 • Sociaal: professioneel contact met cliënt, regioverantwoordelijke en collega’s 

Ons aanbod

Contract

 • Dienstenchequebaan 
 • Contract van onbepaalde duur
 • Voltijds of deeltijds

Aanbod

OTV Home Care is reeds jaren een gevestigde waarde en breidt zich nog steeds uit, ook is OTV Home Care een zeer stabiele werkgever in de regio. De voordelen van OTV Home Care op een rij:

 • Een vaste job in een stabiel bedrijf met meer dan 700 werknemers.
 • Job perfect combineerbaar met jouw privé situatie. Je kan zelf je werkrooster samenstellen.
 • Een zeer correcte uitbetaling en administratie. 
 • Persoonlijke begeleiding door een vaste regioverantwoordelijke.
 • Goede en zeer correcte loons- en arbeidsvoorwaarden.
 • Maaltijdcheques.
 • Vergoeding van arbeidskledij.
 • Terugbetaling van de verplaatsingskosten.
 • Eindejaarspremie, vakantiegeld, syndicale premie. 
 • Jaarlijks verschillende evenementen zoals ladies night, kersthappening, nieuwjaarsdrink, sinterklaasfeest, … 

Hoe solliciteren?

OTV Home Care is op zoek naar gezinshelpers voor de zorgregio’s Hasselt, Genk, Roeselare en Vlaams-Brabant. 

Meer informatie over OTV Home Care en de openstaande vacatures zijn terug te vinden op volgende website: https://www.otvhomecare.be/

Interesse in deze functie? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar vacature@otvhomecare.be

 

 

Vacatures bij deze organisatie

Jobbeschrijving Gemeente
Technisch medewerker 3500 Hasselt
Technisch medewerker 3500 Hasselt
Woonassistent 3500 Hasselt
Woonassistent 3500 Hasselt
Verantwoordelijke Ortho- en Ergoshop 3500 Hasselt
Kok 3500 Hasselt
Verpleegkundige 3500 Hasselt
Zorgkundige 3500 Hasselt
Zelfstandig Haarstylist 3500 Hasselt
Zelfstandig Kinesitherapeut 3500 Hasselt
Seniorencampus Clarenhof
Guffenslaan 43
3500 Hasselt
T. 011/26 58 30
Bezoek ons van 10 tot 17 uur