Centrumleider lokaal dienstencentrum

Tewerkstelling in: Heverlee

Functieomschrijving

De centrumleider is verantwoordelijk voor de dagdagelijkse werking en leiding van het lokaal dienstencentrum. Hij/zij is verantwoordelijk voor de organisatie, de coördinatie, de planning en de kwaliteit van de dienstverlening. Hij/zij coacht vrijwilligers teneinde een optimale werking van het lokaal dienstencentrum te realiseren.

– Organisatie en coördinatie van de dagdagelijkse werking van het lokaal dienstencentrum   

– Opstellen van de planning m.b.t. activiteiten en vrijwilligerswerking   

– Organiseren van activiteiten van informatieve, vormende en recreatieve aard       

– Tijdig en correct indienen van registratie ten behoeve van de subsidiërende instantie       

– Uitvoeren van de decretaal opgelegde taken t.a.v. cliënten       

– Detecteren van zorgvragen van de gebruiker, aandacht hebben voor individuele noden van de gebruiker en instaan voor de doorverwijzing       

– Onderzoeken en inschatten van de wensen en behoeften van de gebruikers en potentiële gebruikers van het dienstencentrum op vlak van ontspanning, vrijetijdsbesteding, vorming,..

-Opbouwen en onderhouden van professionele samenwerkingsrelaties zowel met interne diensten als met externe organisaties, verder uitbouwen van het sociale netwerk rond het lokale dienstencentrum       

– Actief participeren aan speciale acties       

– Actieve werving van vrijwilligers       

– Ontwikkelen van een communicatiebeleid m.b.t. het herkenbaar maken van de diensten van het Lokaal dienstencentrum     

– Kwaliteitsbeleid: opmaak en opvolging jaarlijks kwaliteitsplan in samenspraak met de directeur      

Kijk alvast
naar ons ‘You tube’ filmpje ‘diversiteit
werkt’, voor een eerste kennismaking met onze organisatie of ‘like’ onze
facebookpagina. 

U kan ook
terecht op de website www.sociopolisah.be om meer te weten te komen over de
verschillende activiteiten die we ontplooien. 

We kijken
uit naar uw reactie!

Jobvereisten

Gewenste competenties

1. Kerncompetenties

2. Functiegroepcompetenties

Planning &
organisatie

Klantgerichtheid

Normgerichtheid
(waarden, deontologie, discretie, respect, beroepsgeheim,
autonomie, privacy, keuzevrijheid)

Ons aanbod

Het woon- en zorgcentrum Annuntiaten Heverlee wenst
een centrumleider aan te werven voor het lokaal dienstencentrum (jobtime 50%). Het gaat om een vaste arbeidsovereenkomst. De voorziening is in
volle groei, jong en dynamisch. Medewerkers krijgen de kans om binnen hun
functie en samen met de directie het woon- en zorgcentrum vorm te geven.

Gegroeid vanuit de congregatie zusters
Annuntiaten Heverlee, huisvesten wij 62 bewoners met een verschillende
zorgbehoefte  in vast verblijf en drie bewoner in kort verblijf.  Wij hebben eveneens 27 assistentiewoningen.

Naast deze erkende zorgvormen wonen ook onder hetzelfde dak, 15 senioren in een vorm van co-housing, 8 studenten en 8 kwetsbare jongeren.  

Je komt er terecht in een stimulerende werkomgeving, waar
gastvrijheid, warm-menselijkheid en dienstbaarheid belangrijke waarden zijn.
Overname relevante anciënniteit, loonvoorwaarden gebaseerd op barema schaal.

Extralegale voordelen: maaltijdcheques. Ervaring
is niet vereist. Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega met een groot hart
voor ouderenzorg.

Hoe solliciteren?

Stuur een mail of
brief met motivatie en CV naar onderstaand adres:

Laurence Degreef

Directeur

Wzc Annuntiaten Heverlee

Naamsesteenweg 353

3001 Heverlee

Voor meer informatie: 016/85 77 00

laurence.degreef@wzc.annuntiaten.be

wzc Annuntiaten Heverlee
Naamsesteenweg 353
3001 Heverlee
T. +31 479 55 52 91
Bezoek ons van 10 tot 17 uur