Begeleid(st)er Itinera (Beernem)

Tewerkstelling in: 8730 Beernem

Functieomschrijving

Itinera is een residentieel begeleidings- en behandelingsproject voor 26 volwassen mannen met een verstandelijke beperking en/ of autismespectrumstoornis onder het statuut van internering. Samen met de cliënt wordt een traject opgezet in functie van een positieve reïntegratie in de maatschappij. Verder is het onze opdracht om de nood aan ondersteuning in wonen en dagbesteding in kaart te brengen. Op die manier wil Itinera een brug vormen tussen de gevangenis en de best passende vorm van ondersteuning voor elke cliënt. Naast de focus op reïntegratie, is ook terugvalpreventie heel belangrijk binnen het traject.

Taakomschrijving

Je wordt ingeschakeld als woonbegeleider op Itinera, dit betekent dat je het samenwonen van cliënten in de groep ondersteunt. Naast de groepsgerichte ondersteuning, zal je een cliënt individueel mee helpen begeleiden op verschillende levensdomeinen.
Je stippelt mee het reïntegratietraject uit van de cliënten op Itinera in samenspraak met andere teamleden. Je volgt eveneens sociaaladministratieve taken op binnen dossiers, in samenspraak met de maatschappelijk werker.
Je zal verschillende weekactiviteiten helpen aanbieden aan de cliënten, in overleg met de ergotherapeut. Zo worden er vormingen aangeboden rond sociale vaardigheden, is er een kaarsen- en zepenatelier voorhanden, onderhoud van tuin, sportmomenten, enzovoort. Je kan aansluiten bij bestaande activiteiten, maar nieuwe initiatieven zijn steeds welkom.
Je probeert samen met de cliënt een ondersteunend netwerk uit te bouwen, in samenspraak met de maatschappelijk werker. In functie daarvan worden voldoende netwerkinterventies gedaan: telefonische contacten, huisbezoeken, enzovoort.
Je participeert in verschillende overlegorganen waarvan je occasioneel ook de verslaggeving zult moeten doen.

Jobvereisten

Je beschikt over een bachelor diploma menswetenschappen.
Je beschikt over een rijbewijs B
Je beschikt over een bewijs van goed gedrag en zeden
Je spreekt goed Nederlands
Je beschikt eveneens over een basiskennis Windows

Specifiek:

We zijn op zoek naar iemand die binnen het team een open houding aanneemt en openstaat voor dialoog. Je bent in staat om ook open en direct te communceren naar andere teamleden en leidinggevenden.
Begeleiders dienen bij ons vrij zelfstandig, methodisch en planmatig te kunnen werken. Je hebt dan ook voldoende visie om deze verantwoordelijkheid op te kunnen nemen.
Vermits we samenwerken mét cliënten aan een individueel traject op maat van de cliënt, ben je in staat om te onderhandelen. Je denkt/ handelt samen ‘met’ de cliënt, niet ‘voor’ de cliënt.

Ons aanbod

Indiensttreding: in onderling overleg
Contract van onbepaalde duur
Je zal werken in een voltijds volcontinu systeem, namelijk 38u/w, of deeltijds naargelang onderlinge afspraak. Er wordt een continue dienstregeling gevolgd op basis van een 6-weken roulement, inclusief vroeg-, dag-, laat- en weekendwerk.
We hebben aandacht voor uw persoonlijke groei. Zo bieden we vormingen en supervisie.
Barema en anciënniteit volgens de officiële barema’s van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Hoe solliciteren?

Schriftelijke sollicitaties (met CV) zo spoedig mogelijk en uiterlijk tegen 29 maart 2020 richten naar OC Sint-Idesbald, t.a.v. Pascal Van Parys, De Zilten 52 te 8800 Roeselare,
vacatures@sint-idesbald.broedersvanliefde.be, met vermelding ‘sollicitatie begeleider onbepaalde duur Itinera’.

Opgepast.
Onze werking situeert zich in Beernem (Reigerlostraat 10), niet in Roeselare. Bijkomende inhoudelijke informatie kan steeds bekomen worden bij Itinera, itinera@fracarita.org of 050/79 95 87.

http://www.sintidesbald.org/organisatie/page/organisatie/jobs/vacatures.php

Orthopedagogisch Centrum Sint-Idesbald
De Zilten 52
8800 Roeselare
T. 051/26 43 00
Bezoek ons van 10 tot 17 uur