ADMINISTRATIEF COÖRDINATOR WOONZORGAFDELINGEN

Tewerkstelling in: WILLEBROEK

Functieomschrijving

Je ondersteunt de woonzorgmanager in het administratieve luik van zijn/haar takenpakket. Je bent ook verantwoordelijk voor de uitvoering, coördinatie en opvolging van de administratieve opdrachten van de verpleegkundigen die aan de woonzorgafdeling verbonden zijn, in zoverre dit strookt met de regelgeving ter zake.

Dit omvat o.m.:

 • Verslaggeving van dienstvergaderingen, multidisciplinair overleg, Formulariumcommissie.
 • Je houdt zorgdossiers bij en controleert op volledigheid.
 • Je maakt afspraken voor artsenconsultaties, ziekenhuisopname en ziekenvervoer.
 • Je onderhoudt de contacten met apotheek en bereidt de bestellingen voor.
 • Je volgt de materiaalstock op en doet de nodige bestellingen.
 • Je assisteert het diensthoofd bij het opstellen en ingeven van de dienstregelingen.
 • ….

Jobvereisten

 • Je bent in het bezit van een van volgende diploma’s:

  o    bachelor verpleegkunde

  o    bachelor Medical management assistant (vroeger: gegradueerde medisch secretariaat)

  o    Ba-na-Ba sociale gezondheidszorg (vroeger: gegradueerd sociaal verpleegkundige)

  o    of een gelijkwaardig bachelor diploma binnen het studiegebied gezondheidszorg

Ons aanbod

 • Een boeiende job in een aangename werkomgeving.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Geïndexeerd bruto maandloon van minimum 2412,49 euro (bij 0 jaar anciënniteit). 
 • Relevante anciënniteit wordt verrekend.
 • Ruime opleidingskansen. 
 • Flexibel uurrooster.
 • Extra-legale voordelen zoals maaltijdcheques 6,00 euro, fietsvergoeding, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, hospitalisatieverzekering.
 • En nog veel meer …

Hoe solliciteren?

Richt uw kandidatuur, bestaande uit een motivatiebrief, ingevuld sollicitatieformulier en een kopie van uw diploma aan HRM-dienst –OCMW Willebroek,

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek of mail alles naar hrm@willebroek.be .

Voor verdere inlichtingen, aanvraag van het sollicitatieformulier, een gedetailleerde functieomschrijving en aanwervingsvoorwaarden, gelieve contact op te nemen met de HRM-dienst (03 866 91 66 of via hrm@willebroek.be).

Vacatures bij deze organisatie

Jobbeschrijving Gemeente
ADJUNCT HOOFDVERPLEEGKUNDIGE 2830 Willebroek
LOGISTIEK MEDEWERKER 2830 Willebroek
PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGE 2830 Willebroek
ZORGKUNDIGE 2830 Willebroek
Huis van de Zorg – WZC Ten Weldebrouc
Westzavelland 42
2830 Willebroek
T. 03/860 34 74
Bezoek ons van 10 tot 17 uur