Zorggroep Zusters van Berlaar - WZC Sint Michaël

WZC  Sint - Michaël  Essen

Ons woonzorgcentrum wil een thuis zijn, waar het prettig wonen is, met een goede verzorging in een huislijke sfeer.

Woonzorgcentrum Sint-Michaël beschikt over 95 woongelegenheden waardoor zowel matig als zwaar zorgbehoevende ouderen en personen met dementie bij ons terecht kunnen.

Goede zorg verlenen en voldoen aan ieders individuele noden is onze prioriteit. Naast bewonersgerichtheid streven we naar een kleinschaligheid waarbij we een thuis willen zijn voor de bewoner, zijn familieleden en onze medewerkers. Om hoogstaande zorg op maat te kunnen bieden, werken we met een professioneel multidisciplinair team. De verschillende disciplines zoals verpleeg- en zorgkundigen, kinesisten, ergotherapeuten, woon-leefbegeleiders, medewerkers sociale dienst … werken nauw samen om de zorgverlening optimaal te laten verlopen. Er is een coördinerend en raadgevend arts aan ons woonzorgcentrum verbonden die de medische activiteiten coördineert. De keuze van huisarts is vrij.

Activiteiten worden op maat aangeboden, afhankelijk van de zorggraad en de interesse van de bewoner. Denk hierbij aan een zangactiviteit of optreden, samen de krant lezen, turnen, geheugentraining, gezelschapsspelletjes, een uitstap Maar ook een babbeltje, foto’s bekijken, een luisterend oor bieden …
We opteren voor een visie waarin de animatie gericht is op het zich thuis voelen van de bewoner, het totale welzijn van de bewoner en een zinvol invullen van de “leef-tijd”.

Hoewel wij geen dagverzorgingscentrum hebben, kunnen familieleden en mantelzorgers bij ons wel steeds een aanvraag indienen voor dagopvang. Via overleg gaan wij op zoek naar mogelijkheden om familieleden en mantelzorgers een beetje meer ademruimte te geven.

Graag willen wij u op 17 maart 2019 te woord staan tussen 10u en 17u, informatief en actief, om nieuwe indrukken op te doen omtrent het wonen in een woonzorgcentrum.
Iedereen is welkom! We voorzien allerlei kleine activiteiten voor jong en oud.

 TOT ZIENS!

 

Volg ons op: