Zonnehoeve|Living+

Hallo, ik ben Anouk en ik nodig je op 17 maart uit bij mij thuis! Eigenlijk is Zonnehoeve|Living+ altijd mooi en gezellig, maar voor jouw komst hebben we extra ons best gedaan.

Ik werk halftijds en doe de rest van de week mee aan activiteiten. Ik ga bijvoorbeeld tuinieren en helpen bij de kleuters in de nabije school. In het klei-atelier ben ik graag creatief bezig en af en toe ga ik dansen. Dat kan allemaal met de hulp van de toffe begeleiders van de ateliers waaruit we kunnen kiezen. Samen heet dat het dagactiviteitencentrum. Ik laat je de ateliers zien en toon waar we kunstwerken maken of planten laten groeien in de serre. Je bent ook welkom in onze woning. Mijn vrienden die wat verderop in het dorp wonen willen jou misschien ook rondleiden in hun nieuwe studio’s.

Af en toe zoeken we nieuwe begeleiders of mensen die ons helpen met bijvoorbeeld poetswerk of de administratie. Wil je bij Zonnehoeve|Living+ werken? Je kan op de Dag van de Zorg ook komen solliciteren!

Ik heb gehoord dat de cafetaria op 17 maart open is. De vrijwilligers zorgen voor drankjes en pannenkoeken in een gezellige sfeer. Je kunt ook meteen zien wat vrijwilligers op Zonnehoeve|Living+ allemaal kunnen doen. Misschien word jij ook wel vrijwilliger bij ons!

Ik kijk er enorm naar uit om veel bezoekers te mogen ontvangen op Dag van de Zorg, samen leuke dingen te doen en te tonen hoe ik hier leef. Jij komt toch ook?!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zonnehoe­ve|Living+ heeft veel ervaring met het ondersteunen van volwassenen mensen met een verstandelijke
beper­king, een meervoudige beperking en/of een autisme spectrum stoornis. We zijn bereid om elke vraag te onderzoeken.

Als pluralistische organisatie streven we naar maximale ontplooiingskansen voor alle mensen, welke culturele achtergrond, beperking, religie, seksuele voorkeur,…. ze ook hebben.

We bieden elke cliënt individuele begeleiding op gebied van gezondheid, wonen, dagbesteding, sociale relaties, vrije tijd, persoonlijke ontwikkeling enz. We vertrekken op alle gebieden van het leven vanuit persoonlijke vragen, noden en
mogelijkheden. De frequentie en inhoud van begeleiding wordt zo veel mogelijk afgestemd op de persoonlijke situatie. Daarvoor gaan we steeds in dialoog met de zorg­vrager.

We werken nauw samen met naaste familie, vrienden, vertegenwoordigers en externe deskundigen. Een multidisciplinaire benadering staat voorop. Elke cliënt kan rekenen op de dagelijkse inzet van de betrokken begeleiders, ondersteunende diensten en de multidisciplinaire dienst, bestaande uit de medische, paramedische, sociale dienst en de orthoagogen.

Wonen
Zonnehoeve|Living+ biedt een breed spectrum aan woonvormen. De keuze voor een woonvorm wordt steeds bepaald door individuele wen­sen en mogelijkheden.

Je kan opteren voor een individuele kamer in een leefgroep op het hoofd­domein in Eke of voor een studio in het centrum van Gavere. Je kan er 24u/24u beroep doen op begeleiding.
Je kan ook in een studio wonen of zelfs in een huis in de straat met mobiele begeleiding. Je kunt ervoor kiezen
alleen te wonen of om een huis te delen. Een grotere mate van zelfstandigheid is wenselijk. Hier kun je 24u/24u beroep doen op telefonische permanentie.

Werken en dagbesteding
Mensen met een goedkeuring voor tewerk­stelling in een maatwerkbedrijf hebben de mogelijkheid te werken in loondienst. Dit kan bij Zonnehoeve|Production (www.zon­nehoeve.be/production), maar uiteraard ook bij
andere bedrijven.  

We voorzien verschillende dagactiviteiten voor mensen met een beperking ie niet in loondienst kunnen werken. Elke cliënt heeft hierin en individueel programma, vertrekkende vanuit de eigen belangstelling en mogelijkheden.
Een jobcoach helpt je met het zoeken naar gepast vrijwilligerswerk.

Daarnaasthebben we een gevarieerd aanbod met arbeidsmatige, belevingsgerichte en bewegingsactiviteiten.  Enkele mogelijkheden zijn:  kunstatelier, semi-industrieel werk, biotuin, senso, allerlei sporten (paardrijden, zwemmen,…)… . 

Paramedische ondersteuning
Mensen met een specifieke zorgnood kunnen beroep doen op gespecialiseerde kinésisten en op een logopediste. Hiervoor beschikken we over een goed uitgeruste infrastructuur.

 

Volg ons op: