wzc Annuntiaten Heverlee

Van zorgcampus naar sociopolis: het ambitieuze project van de zusters Annuntiaten Heverlee

De groene Heilig Hart-campus te Heverlee wordt sinds 1894 bewoond door de zusters Annuntiaten. 
Deze congregatie staat aan de wieg van de gebiedsontwikkeling, hebben een sterke onderwijs- en missietraditie
en zijn steeds actief geweest in de zorg in zijn brede zin. 

De campus omvat sinds vele jaren een kinderdagverblijf, kleuterschool, lagere school, secundaire school en enkele departementen van de UCLL. Ook een internaat, een boerderij en een uitgebreid archief maken deel uit van de site. Tien jaar geleden ontwikkelde er zich op de campus ook een aanbod voor ouderen. Met de komst van het woon-en zorgcentrum Annuntiaten Heverlee werd er ook actief ingezet op wonen en zorg voor de zorgbehoevende zusters van de congregatie én ook voor andere zorgbehoevende senioren. 

Intussen werd het woon-en zorgcentrum uitgebreid en kunnen senioren naast langdurig verblijf er ook terecht in het centrum voor kortverblijf en is er ook een groep van assistentiewoningen waar er samen met de partners van de thuiszorg wordt geprobeerd om de senioren zolang mogelijk autonoom te laten wonen.  

Met de komst van de nieuwbouw ontwikkelde het woon- en zorgcentrum Annuntiaten Heverlee zich verder tot een sociopolis, waar verschillende gemeenschappen onder hetzelfde dak wonen en het klassieke zorgaanbod werd verbreed.

Een co-housing  project voor senioren, een studentenhuis, een vorm van kleinschalig wonen voor kwetsbare jongeren en alle mogelijke vormen van sociale en maatschappelijke zorg maken deel uit van deze sociopolis.  

Op die manier wensen we lokaal werk te maken van een zorgzame samenleving.

Daarnaast is het WZC sterk ingebed in de lokale gemeenschap: het is een ontmoetingsplaats voor familie, vrienden, 
buurtbewoners en lokale verenigingen. ‘Zorgzaam samenleven’ staat op alle niveaus centraal. 

 

Volg ons op: