Wijkgezondheidscentrum Daenshuis vzw

Een wijkgezondheidscentrum is een multidisciplinaire groepspraktijk waar verschillende zorgverleners zoals huisartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, ,… samen onder één dak werken. Wijkgezondheidscentra werken binnen het forfaitair systeem.  Dit betekent dat je als patiënt niet betaalt voor de raadplegingen of huisbezoeken. Het wijkgezondheidscentrum ontvangt immers per ingeschreven patiënt maandelijks een vast bedrag van het ziekenfonds. Hierdoor moet je zelf financieel niets regelen. Wijkgezondheidscentra streven naar een hoge toegankelijkheid door zo veel mogelijk drempels weg te halen, financieel, maar ook cultureel en fysiek. Wijkgezondheidscentra besteden veel aandacht aan ziektepreventie en gezondheidspromotie. We zijn betrokken bij het gezondheidsbeleid van de wijk en zijn bewoners. Samen met de lokale overheid en andere actoren uit zorg en welzijn werken we aan de verbetering van de leefomstandigheden in de wijk waar we gevestigd zijn, en aan de levenskwaliteit van de wijkbewoners.Behoud van onafhankelijkheid en pluralisme is een belangrijk uitgangspunt.

Het Aalsters wijkgezondheidscentrum heeft 2 sites.  Site Daenshuis op linkeroever en site De Oever op rechteroever.

 

Vacatures bij deze organisatie

JobbeschrijvingGemeente
Onthaalmedewerker Aalst

Volg ons op: