vzw Junitas

vzw Junitas
Wij zijn een organisatie erkend door de Vlaamse Overheid (Agentschap Jongerenwelzijn).
Opgroeien gaat niet altijd vanzelf. Soms wordt de leefsituatie en het opvoedingsklimaat in gezinnen erg moeilijk en heeft het gezin (tijdelijk) nood aan extra ondersteuning. Vzw Junitas begeleidt 35 kinderen, jongeren, hun gezinnen en hun netwerk. Wij zijn een organisatie waar de jongere centraal staat, waar iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Het is een plek waar het draait om warmte en vertrouwen, geborgenheid en stabiliteit. De hulpverlening die we aanbieden duurt niet langer dan strikt noodzakelijk.

Onze geschiedenis.
Twee kleine organisaties, vzw Jongerenwerking Don Bosco Genk en vzw Huis De Weijers besluiten de handen in mekaar te slaan en te fusioneren op 1 januari 2017.
Junitas is een jonge vzw maar tegelijkertijd een organisatie die al heel wat ervaring in zich draagt en kan terugkijken op een rijke geschiedenis van de drie unieke deelwerkingen.Het fusioneren gebeurde niet zomaar. Het aantal overhead-taken die onze organisaties opgelegd krijgen, neemt jaar na jaar toe. Vanuit onze verantwoordelijkheidszin en betrokkenheid proberen we alle materies gedetailleerd op te volgen maar door de hoeveelheid van deze taken staat dit sterk onder druk.Te klein is niet efficiënt en te groot is niet beheersbaar. Het uitgangspunt voor de schaalvergroting was de zoektocht naar de ideale samenwerking met andere organisaties. Het uiteindelijke doel moest leiden tot meer tijd en middelen die rechtstreeks kunnen ingezet worden voor onze jongeren en hun netwerk.We kunnen ons positief verhaal nu samen verder bouwen met respect voor de identiteit van beide organisaties. Door de sterke inhoudelijke samenwerking en het uitbouwen van een gemeenschappelijk beleid geloven we erin dat wij voor onze jongeren en hun omgeving een passender begeleidingstraject kunnen uittekenen.
Nieuwe naam voor onze organisatie
Samen een nieuw verhaal schrijven betekent ook dat de organisatie een nieuwe originele naam verdient.
Alle medewerkers kregen de kans om een nieuwe naam te bedenken en nadien hun stem uit te brengen voor hun favoriete naam.
Onze nieuwe vzw kreeg de naam JUNITAS met een bijpassend logo.
Betekenis JUNITAS:
J staat voor ‘jeugd’,
‘jongeren’UNITAS staat voor ‘samen’, ‘bijeen’

Drie unieke deelwerkingen
Leefgroep De Weijers (Dilsen-Stokkem): voor 10 meisjes en jongens tussen 0 en 20 jaar.
Dagcentrum De Passer (Genk): voor 12 meisjes en jongens tussen 6 en 18 jaar.
Leefgroep Jongenstehuis (Genk): voor 12 jongens tussen 12 en 20 jaar.

Onze missie
https://www.junitas.be/over-junitas/onze-missie-als-leidraad/

Een uitgebreid overzicht van het hulpverleningsaanbod en de organisatiestructuur is terug te vinden op de website.
Meer info www.junitas.be

 

Volg ons op: