vzw Huize Sint-Vincentius - afdeling Anker

Wie zijn we?
Vzw Huize Sint-Vincentius is een organisatie bijzondere jeugdzorg die hulpverlening biedt aan kinderen, jongeren, hun gezin en context, die zich in een complexe en kwetsbare leefsituatie bevinden. Deze hulpverlening kan op verschillende manieren ingezet worden naargelang de noodzaak en naargelang de vraag van het gezin en de partijen die bij het gezin betrokken zijn.

Vzw Huize Sint-Vincentius is erkend door het Ministerie van Welzijn, Agentschap Jongerenwelzijn van de Vlaamse Overheid. Wij zijn eveneens partner binnen Integrale Jeugdhulp Vlaanderen.

Onze missie
Het doel van de begeleiding is de kansen op de verschillende levensdomeinen en het zich verbonden voelen met de samenleving te vergroten. We gaan hiervoor samen op zoek naar de aanwezige krachten, talenten en beperkingen bij eenieder betrokken in het hulpverleningsproces. 

Aanbod
Vzw Huize Sint-Vincentius biedt meerdere hulpverleningsmodules aan vanuit verschillende regionale eenheden in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant.

Een uitgebreid overzicht van het hulpverleningsaanbod en de organisatiestructuur is terug te vinden op de website.

Meer info
www.huizesintvincentius.be

 

Volg ons op: