vzw Den Dries - Site Wippelgem

Be-leef Den Dries vzw

Den Dries ondersteunt
mensen met een verstandelijke beperking in de regio Gent - Meetjesland. We zijn er voor complexe zorgvragen en
bieden ondersteuning in wonen, werken, dagbesteding en vrije tijd. Ook de familie en omgeving kunnen met hun
vragen bij ons terecht.

Den Dries is er van overtuigd
dat ook mensen met een beperking het recht hebben om hun leven zoveel mogelijk in eigen handen te nemen en daarin zelf keuzes te maken.
We zoeken samen waar en hoe je best woont. Dit kan in je ouderlijke thuis, in jouw eigen woning of in een van onze aan-gepaste woonlocaties.
Volgens je mogelijkheden en interesses zoeken we werk en activiteiten op maat. Dit kan buiten Den Dries ondersteund door een jobcoach en in onze eigen ateliers in Kramershoek en wereldwinkel Evergem. Daarnaast bieden we nog belevings-gerichte activiteiten aan in de Bolwerkstraat.

In alles wat we doen beschouwen wij een ‘onvoorwaardelijke gelijkwaardigheid’ als de basis voor onze dienstverlening. De Gentle Teaching benadering stuurt onze unieke aanpak en aanwezigheid.
Mensen worden niet alleen gewaardeerd om wat ze doen, maar vooral om wie ze zijn.

Den Dries organiseert
Rock Voor Specials, een tweedaags pop- en rockfestival exclusief voor mensen met een beperking. Dit gaat jaarlijks
door eind juni op Doornzele Dries.
http://www.rockvoorspecials.be/rvs/

Den Dries ontwikkelt de Praatplaat
Praatplaat is een informatieplatform waar personen met een verstandelijke beperking zelfstandig informatie kunnen bekijken en beluisteren. Den Dries wil deze mogelijkheden delen met andere voorzieningen.
praatplaat.be

Be-leef met ons mee op Dag van de Zorg.
Ondervind hoe Den Dries graag mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt.
Start je parcours in de Bolwerkstraat 11 of Kramershoek 39 te Evergem.
Wandel met ons mee langs belevingsruimtes, werkplekken en woonhuizen.
Ontdek als eerste de nieuwbouwplannen voor de Bolwerkstraat.
Ervaar onze zorg en proef van het leven met Den Dries. Test zelf de tovertafel, praatplaat en allerlei hulpmiddelen.
Een warm onthaal, parking, cafetaria en kinderanimatie zijn voorzien.
Welkom!

Voor meer info over 'de dag van de zorg' ,
Kijk gerust op onze website
www.dendries.be


Volg ons op: