vzw Centrum van de Oostkust - afdeling Welzijn & Hoorexpert

De vzw Centrum van de Oostkust biedt een waaier aan zorg aan de Oostkust. Wij bieden ondersteuning op het gebied van groeien en zijn aan kinderen met een specifieke noden enerzijds en op het gebied van wonen, werken en leven aan volwassenen met een beperking anderzijds. We richten ons tot de ruime regio Oostkust.

De vzw bestaat uit een aantal afdelingen, verschillende stellen zich graag voor op de dag van de Zorg:

Het Vlot is een therapeutisch dagverblijf voor kinderen met een motorische, verstandelijke of meervoudige beperking. De kinderen worden volgens hun behoefte en mogelijkheden ingedeeld in 3 kleine leefgroepen. Wij bieden dagopvang binnen een huiselijke sfeer aangevuld met therapie en ontwikkelingsstimulatie. Een interdisciplinair team staat klaar om vanuit een vertrouwensrelatie ondersteuning te bieden aan het kind en zijn ouders. Sinds kort experimenteren wij ook met opvang tijdens de schoolvakantie.

Het Baken is een dagcentrum voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Wij bieden zinvolle dagbesteding aan en helpen onze mensen zichzelf te ontplooien. Het aanbod varieert van ambachten tot sport, van een actualiteitsgroepje tot pure ontspanning, steeds in overleg met en op maat van de persoon. Ons team zorgt samen met onze vrijwilligers voor de nodige omkadering.

Het Boothuis biedt woonondersteuning aan 15 volwassenen met een verstandelijke beperking in Knokke-Heist en Blankenberge. Met een aanbod op maat van elk individu proberen wij bij te dragen tot een goede kwaliteit van leven. De mensen wonen zelfstandig of in groep, afhankelijk van de mogelijkheden en de noden. Ons team zorgt dag en nacht voor de nodige begeleiding.

De specialisten van ons Hoorcentrum Hoorexpert hebben oor naar al uw hoorproblemen. Beter horen is meer dan de aankoop van een hoorapparaat. Daarom adviseren wij in alle onafhankelijkheid voor u het beste toestel met het juiste budget. Voor elk probleem en aangepast aan de leeftijd, zoeken wij naar de beste oplossing.

De Klinker is een Centrum voor Ambulante Revalidatie die zich richt op de diagnosestelling en behandeling van kinderen met algemene ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD, autisme, complexe taal-, leer- en motorische stoornissen, mentale handicap, hersenverlamming en gedragsstoornissen. wij zijn ook gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen én volwassenen met gehoorstoornissen. Aangezien wij een tweedelijnsdienst zijn, is een doorverwijzing van een arts noodzakelijk.

Wij zijn een kleine vzw met grote doelen, maar kunnen niet zonder onze partners in de gemeente, die zich ook graag voorstellen:
-  spelotheek De Wip: uitleendienst voor spelen, maar nog zoveel meer
-  Dienstencentrum Den Hoek in Westkapelle is een ontmoetingsplaats waar mensen hun sociale contacten,
   interesses en vaardigheden kunnen verruimen
-  KVG: de grootste organisatie van en voor mensen met een handicap en hun omgeving in Vlaanderen
-  de raad voor personen met een beperking (RPB) staat in voor de belangen en voorzieningen voor personen
   met een beperking in Knokke-Heist
-  vzw Zoom is een bijstandsorganisatie die ondersteunt en helpt bij de besteding van je persoonsvolgend budget
-  From Paris maakt kinderkleren die perfect imperfect zijn, voor kinderen met en zonder beperking

 

Volg ons op: