Vulpia - Aan de Beverdijk

Aan de Beverdijk ligt in een bosrijke omgeving. Het woonzorgcentrum is ook vlakbij de abdij ‘De Achelse Kluis’ gelegen, waar een trappistenbier wordt gebrouwen.

Binnenin heeft het gebouw een eenvoudige structuur waar bewoners gemakkelijk hun weg vinden. Kamers en gemeenschappelijke ruimten kennen een gezellig warme inrichting met uitzicht op de groene omgeving.
Aan de Beverdijk biedt nu onderdak en zorg aan 90 bewoners. Anders dan in vele woonzorgcentra worden deze bewoners opgedeeld in vier leefgroepen op basis van de individuele zorgbehoeften. Zo is er een groep met weinig zorg, twee groepen met matige zorg en een groep met veel zorg.
Deze opdeling betekent allerminst dat er schotten staan tussen de leefgroepen of dat de bewoners geïsoleerd van elkaar leven. Bewoners zijn vrij om te gaan en staan waar ze willen, maar dankzij deze opdeling kan Aan de Beverdijk een doorgedreven ‘zorg-op-maat-beleid’ voeren.

Aan de Beverdijk beschikt over een gekwalificeerd en gemotiveerd team. Ons organisatorisch sterk teamwerk laat zich onder andere opmerken in het brede aanbod van activiteiten. Maandelijks huren we het aangepast zwembad van de vzw Stijn af, we werken regelmatig samen met een manege in de gemeente en we nemen deel aan heel veel activiteiten buitenshuis. Dat kan mede dankzij het breed netwerk van vrijwilligers in Aan de Beverdijk.
Ook rondom de residentie gebeurt heel wat. In de grote tuin is een mooie, aangelegde vijver en op zonnige plaatsen is er ruimte voor de bewoners om te tuinieren. Hiervoor zijn er ook bloembakken op hoogte.

23 Jaar geleden werd het gebouw Aan de Beverdijk opgericht. In die jaren was er onvoldoende opvang in de regio voor personen met dementie. Met 45 woongelegenheden wou Aan de Beverdijk hieraan tegemoetkomen.
Dit is nog duidelijk te merken aan de architectuur van het eerste gebouw dat in een L-vorm werd opgetrokken alsof het een grote villa betrof. Ook de indeling binnen deed niet vermoeden dat het een zorgvoorziening was. Kamers, glaspartijen, gemeenschappelijke ruimten verschilden allen van vorm en inrichting waardoor het huiselijk ‘wonen’ centraal kwam te staan.

Bij de uitbreiding werd de L-vorm gewijzigd naar een U-vorm met centraal de administratieve ruimten en de cafetaria. Door twee bouwlagen ontstaat de opdeling in vier leefgroepen.
Als woonzorgcentrum richten we ons naar alle ouderen die om een of andere redenen residentiële zorg nodig hebben.

De, door vele jaren heen, opgebouwde expertise inzake de begeleiding van personen met dementie spelen we echter nog steeds ten volle uit. We laten u tijdens de opendeurdag dan ook graag kennismaken met de omiVista (interactieve lichtprojectie die communicatie stimuleert), de snoezelzetel en ons activiteitenaanbod in het algemeen.

Ook op onze projecten zijn we trots. “Het regent op mijn neus” was een bijzondere tentoonstelling in het najaar 2017 waar onze residentie samen met wzc Sint-Jan Berchmans, het OCMW en de bibliotheek van de Stad Hamont-Achel aan deelnam. De werken die je er kon bewonderen hadden allemaal het thema dementie. Ze werden gemaakt door mensen die door het thema dementie geraakt zijn, veraf of net heel dichtbij.

Met het internationaal project "Sense Garden" laten wij jullie eveneens graag kennismaken. In het dagelijks contact met de bewoners is het verhaal van hun leven erg belangrijk. We gebruiken hiervoor momenteel het ‘levensboek’ als geheugensteuntje. Al twee jaar werken we met deelnemers uit drie andere landen, bestaande zowel uit zorgaanbieders als onderzoekers van verschillende universiteiten, aan de mogelijkheden die de digitale wereld biedt om het levensverhaal nog meer tastbaar en toegankelijk te maken. Alle zintuigen proberen we daarbij aan te spreken. Zien, horen, voelen, ruiken en proeven kunnen het verleden tot leven brengen.

Zou je onze residentie graag een bezoekje brengen? Kom dan op zondag 17 maart 2019 naar de Dag van de Zorg tussen 14:00 u en 17:00 u. Dit vindt plaats te Achel, Beverbekerdijk 7. Tijdens een rondleiding kan je kennis maken met ons huis en onze werking. Nadien ben je welkom voor een hapje en een drankje in de cafetaria. 

 

Volg ons op: