Ter loke - De Stek

De Stek is gelegen in het centrum van Turnhout. Er kunnen 12 jongens en meisjes verblijven in de module kamertraining. Dit betekent dat jongeren worden voorbereid om zelfstandig te kunnen wonen. Al hoeft dat niet de uitkomst te zijn van een begeleidingstraject in de Stek.

In de Stek zijn jongeren en hun ouders onze belangrijkste partners in de begeleiding. Samen bespreken we waarom de begeleiding nodig is, wat daaraan voorafging en waar zij op hopen na de Stek. Soms werken we ook samen met de jeugdrechter, of een hulpverlener die de aanmelding deed. Altijd werken we samen met wie hen omringen, of dit nu familie is, de buren, vrienden, een therapeute, of iemand anders belangrijk. Voorbereid worden om alleen te wonen, betekent immers niet dat jongeren dit alleen moeten doen! In de Stek kunnen jongeren wonen vanaf 16jaar tot maximum 20jaar. Mochten zij alleen wonen, of samenwonen, dan kunnen we hen daarbij ondersteunen tot hun 21ste verjaardag. 

We streven ernaar dat de Stek een fijne plek is om te wonen en te werken. We vinden het belangrijk dat mensen zich gewaardeerd voelen en steeds vooraan op de tandem zitten in alles wat ze doen. We gaan graag een stukje mee op weg, in de weg die mensen zelf uitstippelen voor de toekomst. 

Volg ons op: