Ter loke - De Nieuwe Vaart

Ben je benieuwd naar hoe onze organisatie werkt, hoe een leefgroep Bijzondere Jeugdbijstand eruit ziet, wie we begeleiden en waarom? Loop gerust eens binnen tijdens Dag van de Zorg! Hieronder krijg je alvast een idee van onze werking!

De Nieuwe Vaart is een begeleidingstehuis voor Bijzondere Jeugdbijstand binnen de organisatie Ter Loke. Bij ons verblijven 8 kinderen en jongeren tussen de leeftijd van 3 en 18 jaar. Tijdens weekends en in sommige vakantieweken zijn we gesloten en verblijven de kinderen in principe thuis. Wanneer dit niet kan, zoeken we samen naar andere opties. Gezinnen komen bij ons terecht wanneer iemand (CLB, OCJ, jeugdrechtbank, ...) zich in die mate zorgen maakt dat kinderen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Dit kan over heel verschillende dingen gaan.

We vinden het belangrijk dat kinderen die in De Nieuwe Vaart verblijven zich thuis kunnen voelen. Ze hebben een eigen kamer, mogen deze zelf aankleden, we maken individuele afspraken op maat van de jongere, we zoeken samen een leuke hobby, we doen plezante activiteiten, helpen met huiswerk, ... en dit alles in een warm en huiselijk klimaat. Dit strookt, gelukkig, niet meer met het idee dat mensen vaak hebben over 'een instelling'.

We vinden het belangrijk dat ouders zoveel mogelijk ouders kunnen blijven, ook al wonen de kinderen niet altijd thuis. Dit doen we door hen, als dit kan, uit te nodigen in onze leefgroep, de was te laten doen, samen met de kinderen te gaan winkelen, naar de kapper te laten gaan, naar oudercontacten te laten gaan, ...

Elke jongere krijgt een individueel begeleider die helpt bij vragen, zorgen, moeilijkheden, het zoeken naar een hobby, ... Ook ouders en andere belangrijke betrokkenen hebben een aanspreekpunt, hun contextbegeleider. Allemaal samen zoeken we naar manieren opdat de kinderen op termijn terug thuis kunnen wonen. Dit gebeurt vaak in kleine stapjes. Wanneer een terugkeer naar huis niet mogelijk is, wordt er gezocht naar andere opties.

Maar De Nieuwe Vaart werkt niet alleen. Sinds 2015 werken we samen met dagbegeleiding en 't Vlierke onder de cluster "Het Klavier". Binnen deze cluster is er ook nog een team 'zuivere contextbegeleiding' voor gezinnen waarbij de kinderen niet bij ons verblijven maar er wel begeleiding nodig wordt geacht. Op dit moment werken we nog op twee locaties, in de nabije toekomst zullen wij verhuizen naar Kastelein 25, eveneens in Turnhout. Binnenkort starten de langverwachte verbouwingswerken.

Ben je benieuwd naar hoe een leefgroep eruit ziet, de manier waarop we werken, hoe dit allemaal in zijn werk gaat, ...?
Op Dag van de Zorg kan je ons tussen 10u en 16u bezoeken om dit allemaal te weten te komen. Tot dan?

Volg ons op: