Scholengroep RHIZO: Villa iMagina

Vil!a iMagina, het huis van verbeelding

Vil!a iMagina is een gastvrije plek voor jong en oud, voor mensen met of zonder beperking of zorgnoden. Het is een multi-sensoriële omgeving waar leerlingen van RHIZO en studenten van VIVATO gasten begeleiden in een zintuigelijke en experimentele ontdekkingstocht. Eenvoudig genieten en verwondering staan centraal.

Vil!a iMagina beschikt over een permanent snoezelhuis, verschillende ruimtes voor drama, dans, beeldende, muzikale en expressieve ontplooiing en een grote tuin voor spel- en natuurbeleving. Er wordt dikwijls op pad gegaan met de snoezelbus en de belevingscaravan. 

In Vil!a iMagina gaan ook verschillende vormingen door en er is een uitleendienst met zintuigelijk stimulerend materiaal.

Ontdek de verschillende mogelijkheden van deze leuke plek. Snuif de gezellige sfeer op tijdens de Dag van de Zorg tussen 10 en 17 uur. Hopelijk tot dan?!

Volg ons op www.facebook.com/VillaiMagina.

Volg ons op: