Salvator Welzijnscentrum vzw

                                                            “Een (t)huis voor iedereen”

In het Salvator Welzijnscentrum vzw bieden we aan personen met een zorgvraag een (tijdelijke) thuis in een
veilige en groene omgeving.  We streven hier naar kwalitatieve zorg en hechten belang aan de unieke individuele benadering van iedere cliënt. In al onze woongelegenheden werken we met een multidisciplinair team, zodat we alle cliënten en bewoners een optimale zorgverlening kunnen aanbieden.

Het Welzijnscentrum bestaat uit verschillende woonvormen: een woon- en zorgcentrum, centrum voor personen met dementie, zorgappartementen, centrum voor kortverblijf, herstelverblijf, assistentiewoningen.

Personen met een zorgvraag kunnen permanent verblijven in ons woon- en zorgcentrum of het centrum voor
personen met dementie
. Dankzij kleinschalig wonen en een uitgebreid zorg-en dienstverleningsaanbod kan dit een nieuwe thuis worden voor iedereen.

Personen met een zorgvraag die tijdelijk een verblijfsoplossing zoeken kunnen terecht in het centrum voor kortverblijf. Het kortverblijf biedt een verblijf van minimum 4 dagen en maximum 60 dagen aaneensluitend, met een beperking van 90 dagen/jaar. We bieden een optimale zorgverlening met begeleiding op maat. Ook personen met dementie zijn hier welkom om te verblijven.

Het herstelverblijf functioneert als een brug tussen het ziekenhuis en de terugkeer naar huis. Cliënten van alle
leeftijden kunnen hier tijdelijk terecht wanneer er een nood is aan zorg, revaliderende kinesitherapie en
sociale/psychologische begeleiding. Vanuit een mantelzorgproject voorzien we educatie voor cliënten en hun mantelzorger betreffende de opvolging van de zorg thuis. 

De zorgappartementen bieden een oplossing voor personen met een zorgvraag en zijn/haar zelfredzame partner. In de appartementen kunnen zij zelfstandig wonen met de omkadering van een woon- en zorgcentrum.

Zelfstandig  en beschermd wonen in een veilige omgeving met dienstverlening die men zelf kan bepalen, is mogelijk in de assistentiewoningen. Personen vanaf 65 jaar kunnen hier een nieuwe thuis vinden.

Op de Dag van de Zorg geven we graag aandacht aan de leefwereld van bewoners met dementie. Kom dus zeker langs om onze organisatie te ontdekken en deel te nemen aan tal van activiteiten in het kader van dementie.
 
                                                         "Werken met hoofd, handen en hart!" 


Vacatures bij deze organisatie

JobbeschrijvingGemeente
Zorgkundige Hasselt
Verpleegkundige Hasselt

Volg ons op: