PC Sint-Amandus

Wie zijn we?
Het psychiatrisch centrum Sint-Amandus bestaat uit een psychiatrisch ziekenhuis met 459 bedden/plaatsen en een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) met 122 bedden.
In het psychiatrisch ziekenhuis worden mensen tijdelijk opgenomen. Tijdens de opname werken we een behandel- en
begeleidingsplan uit samen met hen en hun (familiaal) netwerk én we starten dit plan op.

Het psychiatrisch verzorgingstehuis biedt gespecialiseerde woonondersteuning aan voor mensen met een psychische
kwetsbaarheid die geen behandeling (meer) nodig hebben in een psychiatrisch ziekenhuis, maar (nog) niet zonder directe ondersteuning alleen kunnen wonen. 60 PVT-bedden zijn gelokaliseerd op onze campus in Torhout. 

Samen met verschillende partners uit de regio maakt PC Sint-Amandus deel uit van het netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen.

Wat doen we?

Wij bieden behandeling, begeleiding en ondersteuning aan mensen met een psychische kwetsbaarheid  en focussen hiermee op herstel en kwaliteit van leven voor deze mensen.   Het ziekenhuis is enerzijds een algemeen
psychiatrisch ziekenhuis voor volgende doelgroepen: verslavingszorg, psychosezorg en sociaal-psychiatrische zorg waarbij crisiszorg, kortdurende en voortgezette residentiële behandeling en dagbehandeling aangeboden worden.

Het ziekenhuis is anderzijds een categoraal psychiatrisch ziekenhuis met een aanbod voor crisiszorg, kortdurende en voortgezette residentiële behandeling en dagbehandeling voor volgende doelgroepen:  psycho-organische zorg, psychomentale zorg, forensisch psychiatrische zorg en gerontopsychiatrische zorg.

Ten slotte zijn er in het psychiatrisch ziekenhuis 2 afdelingen voor intensieve behandeling (IB) voor de doelgroepen: psychose gecombineerd met verslaving en persoonlijkheidsstoornissen gecombineerd met verslaving. 

Sinds 2014 wordt ook mobiele forensische zorg verleend door ons mobiel forensisch behandelteam. 
Sinds 2016 verleent een ander mobiel team (DIAMO-team) zorg in de provincie West-Vlaanderen voor mensen met een
verstandelijke beperking en ernstige psychiatrische problemen.
Als partner in het netwerk GGZ regioNoord-West-Vlaanderen zet PC Sint-Amandus medewerkers in voor het Mobiel Behandelteam, het Mobiel Crisisteam en MVIP (= Mobiele VroegInterventie Psychose.)

Wat bezielt ons?
Lees de identiteitsverklaring van PC Sint-Amandus op www.amandus.be In onze werking ervaren we 5 cruciale sleutels tot kwaliteit van zorg. Dit vertaalde zich in de slogan: een open geest, mensgerichtheid, begeestering, engagement en deskundigheid: onze sleutels tot kwaliteit van zorg.

PC Sint-Amandus op de dag van de zorg
Op de ‘Dag van de Zorg’ leiden wij u langs een boeiend, afwisselend wandel- en ontdekkingsparcours door onze uitgestrekte, groene campus (Beernem).

Via filmfragmenten, ervaringsmomenten, lezingen,  infosessies, …

- verneemt u wie wij behandelen en begeleiden in het ziekenhuis o.a. mensen met een niet-aangeboren
hersenletsel, mensen met een psychotische kwetsbaarheid, mensen met een verslavingsproblematiek,…
- leert u hoe wij kwaliteitsvolle zorg realiseren o.a. veilige zorg ondersteund door
aangepaste infrastructuur,…
- krijgt u een beeld  van recente evoluties in de geestelijke gezondheidzorg o.a. zorg in de thuissituatie,…
- maakt u kennis met een gedeelte van ons therapieaanbod o.a. hippotherapie, creatieve therapie,
psychomotorische therapie,…

Met deze 6 tips leert u PC Sint-Amandus zeker beter kennen!

1. Volg het gespecialiseerde behandeltraject van een patiënt in ons Forensisch Initiatief voor DEviante Seksualiteit.
2. Maak kennis met ons 'Zorgverhaal van het jaar': Aangename kamer met prikkels, helpend voor patiënten met een psychiatrische problematiek om te ontspannen bij dreigende crisis en breng een bezoek aan deze comfortroom op afdeling Oase 2 (afdeling voor ouderen met een psychiatrische problematiek).
3. Sluit aan bij één van de ervaringsmomenten:  de beperkingen van mensen met een niet- aangeboren hersenletsel, hippotherapie, emotieregulatie, creatieve therapie,…
4. Beluister het verhaal van een familielid, een patiënt, een ervaringswerker,…
5. Neem kinderen mee op pad! Via kijk-, doe- en luisteropdrachten leren ze PC Sint-Amandus kennen. Hun inspanningen worden beloond!
6. Pik zeker de kunsttentoonstelling ‘Faces’ mee tijdens uw bezoek of de filmvoorstelling over het Psychiatrisch Centrum!

Op zoek naar werk?
Met ruim 750 medewerkers is PC Sint-Amandus één van de grote werkgevers uit de Brugse regio.
We zijn steeds op zoek naar begeesterde, deskundige, geëngageerde, mensgerichte medewerkers met een open geest. Dit zowel voor onze zorgactiviteiten als voor onze ondersteunende activiteiten (technische dienst, voedingsdienst, huishoudelijke dienst, administratie,…)

Wilt u onze werkgemeenschap leren kennen?

Tip: kom zeker langs op de infostand! Onze HR-medewerkers geven u graag een woordje uitleg!

Wilt u ons vrijwilligersteam versterken?
Ons vrijwilligersteam is present om u met veel enthousiasme te vertellen over hun vrijwilligerswerk!
Tip: ga iets eten of drinken op onze cateringlocaties. Onze vrijwilligers bedienen u! Spreek hen gerust aan!


We verwachten u op 18 maart! Tot dan!

 

Bezoek onze Facebookpagina  •