Merlijn vzw

Merlijn is een voorziening waar jonge kinderen tussen 0 en 6 jaar met extra noden, en hun ouders worden begeleid. Zowel kinderen met een meervoudige beperking als kinderen met een autismespectrumstoornis kunnen bij ons terecht. We werken heel kleinschalig. In 8 leefgroepen met maximum 7 kinderen per groep worden de kinderen opgevangen door 2 begeleiders. In deze groep leren de kinderen met elkaar omgaan en werken ze aan hun zelfredzaamheid. Voor de kinderen met een meervoudige beperking zetten we sterk in op het lichamelijk welbevinden en worden de kinderen sensorisch geprikkeld.

Logopedisten, kinesisten en een ergotherapeut gaan individueel met hen aan de slag. We kunnen ook steeds beroep doen op een kinderneuroloog die deeltijds aan onze voorziening verbonden is.
Nauw samenwerken met de ouders en hen begeleiden in de uitdagingen die ze in hun rol als ouder van een kind met extra noden tegenkomen maakt onze werking uniek en vinden we heel belangrijk.
Bijkomend werd er een aparte werking opgestart om ouders sneller en laagdrempeliger te kunnen helpen. Dit doen we onder de vorm van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp.
Onze 40 jaar expertise zetten we ook graag in om andere diensten, scholen en voorzieningen bij te staan met raad en daad.

We zijn vlot bereikbaar in Deurne en toch ook gelegen in een mooie groene omgeving.

Door een betere individuele therapie begreep mijn kindje meer wat ik zei en sprak zelf meer. Door de dagdagelijkse structuur stelde mijn kind een rustiger gedrag, ook thuis.”

“Merlijn is kleinschalig. Iedereen kent iedereen. Het is een veilige omgeving, alles op maat van het kind.”
Een ouder van Merlijn

Merlijn vzw
Schotensesteenweg 258
2100 Deurne
03/218 99 60
info@merlijnvzw.be
www.merlijnvzw.be

Volg ons op: