Medisch Centrum St.-Jozef

Het Medisch Centrum St.-Jozef biedt deskundige zorg aan mensen met een psychische kwetsbaarheid. Onze werking omvat een polikliniek, een daghospitaal, residentiële en mobiele begeleiding van zowel jongeren als volwassenen en senioren.

Daarnaast is er woonzorg binnen ons psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) met vestigingen in Bilzen en Tongeren.

Sinds oktober 2018 baat het Medisch Centrum St.-Jozef ook een zorgeenheid uit binnen de muren van het algemeen Ziekenhuis Maas & Kempen (ZMK Maaseik), gericht op ouderen met een zorgvraag binnen de geestelijke gezondheidszorg waarvoor een opname noodzakelijk is.

Binnen een sector in evolutie, is ook het Medisch Centrum St.-jozef de laatste jaren enorm in beweging. Mensen met een psychische kwetsbaarheid willen, net als alle andere patiënten, betrokken worden bij hun behandeling.
Een sterkere betrokkenheid bij, en een betere inschatting van voor- en nadelen van het behandelplan, vergroten de eigen regie, eigen autonomie en dus ook  de tevredenheid.

Aan onze 595 medewerkers bieden wij een uitdagend denk- en werkklimaat waarin betrokkenheid, professionaliteit, multidisciplinariteit en empowerment voorop staan.

Op de 'Dag van de Zorg' kan je in een interactieve tocht, doorheen verschillende levensfases en breinkamers, kennis maken met diverse aspecten van het menselijk brein, zijn psychische kwetsbaarheden maar vooral ook ‘krachten’.

Hier volgt alvast een voorsmaakje om je keuze te vergemakkelijken:

1 PUBERBREIN: Chips of brood?
2 Het AUTI-BREIN: Storm in mijn hoofd
3 VERSLAAFDE BREIN: Wat doet een verslaving met je brein? Vallen de stukken nog te lijmen?
4 WAT GEBEURT ER IN ONS BREIN ALS JE DEPRESSIEF BENT:
Wanneer en waarom wordt elektroconvulsietherapie toegepast?
5 HET BREIN EN PSYCHOSE: Chaos in mijn hoofd
6 INZICHT IN HET BREIN MET ALZHEIMER EN DEMENTIE:
Als ons brein ons in de steek laat
7 ONS BREIN: OUDER-WIJZER-VERGEETACHTIGER:
Wanneer trek ik aan de alarmbel?
8 FASCINERENDE FEITEN OVER HET BREIN:
Professor ‘Brein’ vertelt
9 GEZOND BREIN, GELUKKIG BREIN:
Brein in stress, brein in beweging
10 HET CREATIEVE BREIN: presentatie - tentoonstelling

Op  zondag 17 maart 2019 begroeten wij verwijzers, medewerkers en hun familie, de naaste omgeving, patiënten en hun familie, buurtbewoners, vrijwilligers, klanten, leveranciers en iedereen die interesse toont in onze werking. Wij verwachten jullie tussen 10.00 uur en 17.00 uur.

Graag tot dan voor 10 X ‘Het brein, mijn zijn!’

Volg ons op: