Mané vzw

Mané vzw is een VAPH-voorziening die ondersteuning biedt aan volwassen personen met een niet-aangeboren hersenletsel en/of een fysieke beperking. Er wordt ingespeeld op de specifieke behoeften van de cliënten binnen de 3 volgende pijlers: wonen, werken en vrije tijd.

Ontdek tijdens de Dag van de Zorg onze vernieuwende initiatieven en bezoek ons van 13 tot 17 uur.
Kom een kijkje nemen naar ons:

Aanbod individuele ondersteuning (aan huis): aanbod plug-in team

Een plug-in team van experten staat snel voor u klaar!

Eén of meerdere van de volgende experten kunnen ingeschakeld worden: logopedist, ergotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker, thuiscoach en jobcoach. Om beroep te kunnen doen op voornoemde experten, dien je steeds contact op te nemen met de zorgcoach, die samen met jou je ondersteuningsvraag bekijkt en in overleg met de betrokken experten een gepast antwoord biedt.

Het plug-in team organiseert eveneens op regelmatige basis vormingen over diverse thema’s, specifiek gericht op de deskundigheidsbevordering van professionals en mantelzorgers in het omgaan met personen met niet aangeboren hersenletsel. De inhoud van de vormingen zijn bewust laagdrempelig en kort in tijdsduur.

Aanbod dagbesteding: aanbod van nieuwe activiteiten

Naast de bestaande activiteiten op sportief, educatief, creatief, kunstzinnig en culinair vlak focust de dagbesteding zich in 2019 op het uitbouwen en opstarten van nieuwe activiteiten zoals betonatelier, cognitieve revalidatie, keramiekatelier en de bijzondere dagcentrumactiviteiten, waarbij fysieke beperkingen weinig of geen impact hebben op de deelname (Beleven in Muziek, relaxatie, voorlezen voor volwassenen, …). Daarnaast blijven we inzetten op een extra aanbod van uitstappen en workshops.

Aanbod werk

De pijler werk biedt verschillende mogelijkheden zoals arbeidszorg en begeleid werk. En als Casemanager Zorg geven wij eveneens ondersteuning binnen de activeringstrajecten van de VDAB.

Aanbod globale woonondersteuning: verbouwing Villa La Ray

In het najaar van 2018 werd villa La Ray in twee leefgroepen ingedeeld. De reden hiervan was dat bewoners meer
behoeften hadden aan rust en structuur die binnen een leefgroep met 12 bewoners moeilijk te bereiken was. Na de verbouwing bestaat villa La Ray uit twee leefgroepen van 6 bewoners met het verhoopte resultaat.

De lokalen zijn doorlopend en op eigen tempo te bezoeken. Tevens zijn er medewerkers ter beschikking om een extra woordje uitleg te geven indien gewenst.

Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen op deze namiddag.
Wij bieden iedere bezoeker twee consumpties aan. En u kan genieten van een heel
lekker ijsje van Heideatelier.

Welkom in Mané vzw!

Volg ons op: