Jeugddorp vzw

MAAK HET MEE...

Wil je weten waar Jeugdzorg voor staat?

Wil je weten hoe Jeugddorp vzw het verschil maakt?

Wil je weten hoe een dag in een leefgroep eruit ziet?

Wil je kennismaken met onze innovatieve projecten o.a. voor jongvolwassenen?

Wil je onze ‘sponsor – en vrijwilligerskamer’ ontdekken?

Wil je een gratis onderhoud voor je fiets, en ontdekken hoe Werkmmaat (sociale economie) en Jeugddorp vzw samenwerken?

Wil je verhalen horen over jongeren die een mooie toekomst uitbouwen?

Wil je het verschil weten tussen gezinsbenaderende werking en pleegzorg?

Wil je de werking leren kennen van Rizsas?

Wil je zien hoe EquiCanis paardentherapie inzet om jongeren krachtiger te maken?

Op 17 maart 2019 zet Jeugddorp van 10u tot 17u zijn deuren open en kan je een dag komen mee-voelen, mee-praten en mee-maken.
Een interactieve dag waarin de jongere binnen Jeugddorp vzw centraal staat. Een dag waarop we samen een mooi verhaal neerschrijven.

Wees welkom en MAAK HET MEE!


Jeugddorp vzw is een innovatieve voorziening binnen de Jeugdzorg. Samen met 57 enthousiaste medewerkers ondersteunen en begeleiden we een 60-tal jongeren en hun context. Jongeren kunnen zowel in
Jeugddorp, in hun context als thuis de gepaste hulpverlening krijgen.

We werken op maat en vanuit de hulpvraag. We geloven dat ieder individu beschikt over de kracht en het
potentieel om te groeien, dat we van elkaar leren en op een transparante en open manier met elkaar in dialoog gaan.

Binnen Jeugddorp vzw hebben we hiervoor een aantal werkvormen, gelegen op verschillende locaties.

Den Holleblok en De Passant (Puurs) zijn gemengde  leefgroepen, elk voor tien kinderen tussen 3 en 14 jaar.
De Stroming (+) is een leefgroep voor twaalf meisjes van 12 tot 18 jaar.
Studio 16 is een ‘trainingscentrum voor 'kamerwonen’. In dit huis kunnen acht meisjes verblijven van 16 tot 20 jaar.
Jeugddorp heeft een werking die 6 meisjes of jongens tussen 0 en 18 jaar opneemt, met een opnameleeftijd tot 12 jaar.

Sinds 1 januari 2014 is 'Kaizen' gestart. Een nieuwe afdeling binnen Jeugddorp, waarin er zowel mobiele als residentiële hulpverlening aangeboden wordt aan jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar. 

Binnen het huis van Kaizen richten we ons vooral op een partnership met de OCMW's uit de omliggende gemeentes als eerste en voornaamste aanmelders.
Het traject dat de jongvolwassene aflegt binnen deze werking zal gefaseerd zijn. Deze fasering stelt het creëren van een stabiele leefomgeving centraal. Een stabiele leefomgeving wordt gekenmerkt door een gestructureerde dagbesteding. De jongvolwassene zal samen met zijn trajectbegeleider moeten zoeken naar een adequate dagbesteding en invulling van de vrije tijd. Er zal daarbij nadruk gelegd worden op de accenten die er vanuit de jongvolwassene naar boven komen.
Vanaf 1 juli 2017 startte KaJac, een samenwerking tussen Kaizen en het JAC. In een woning, eigendom van Jeugddorp, kunnen vier jongeren tijdelijk terecht. Dit met als doel hen te begeleiden naar een langdurige en stabiele woonsituatie en hen een integrale ondersteuning aan te bieden.
Jeugddorp vzw is een partnerschap aangegaan met Rizsas en EquiCanis 
Rizsas is een kleinschalig dagcentrum gelegen in Centrum Molenmoes te Wezemaal. Zij richten zich op jongeren van12 tot 18 jaar uit Vlaams-Brabant en omgeving die er niet in slagen hun weg tevinden binnen het reguliere onderwijs. Jongeren die elke zin of motivatie verloren hebben, krijgen hier de kans om opnieuw aansluiting te vinden bij
zichzelf, bij anderen, bij de school, het werk of bij hun opleiding.
EquiCanis biedt mensen, in de eerste plaats kwetsbare jongeren, de kans om onder begeleiding de ontmoeting aan te gaan met paarden en honden.  Via een paardenatelier, hondenatelier en hippotherapie wordt er contact gemaakt tussen mens en dier.  

MAAK HET MEE OP 17 MAART 2019...

Volg ons op: