huisvandeMens

PRATEN KAN HELPEN
Als mens geef je zelf zin aan het leven. Maar soms weet je het even niet meer. Wij luisteren naar jouw verhaal. Je kan met thema’s, zoals zingeving, eenzaamheid, rouw enzovoort bij ons terecht voor een kortdurend individueel begeleidingstraject. Daarnaast hebben we een Lotgenotengroep ‘Rouw en verlies na overlijden’.
 
MOMENTEN OM NIET TE VERGETEN
Er zijn van die momenten in je leven die je niet snel vergeet. Die je ook niet snel wíl vergeten, omdat ze zo ingrijpend zijn. De geboorte van je kind, trouwen met je partner of de dood van een naaste bijvoorbeeld. Zo een moment verdient het om er even bij stil te staan. Wij werken samen met jou een persoonlijke vrijzinnig humanistische plechtigheid uit.
 
EEN STERKE GEMEENSCHAP
We organiseren activiteiten, debatten en themadagen, omdat elke mens recht heeft op maatschappelijke en culturele ontplooiing en omdat we ons inzetten voor een humane, inclusieve maatschappij. Bij ons is dan ook geen enkel topic taboe. Samen met heel wat lidverenigingen, vrijzinnige ontmoetingscentra en externe partners zetten we ons graag waarde(n)vol in.
 
ZIN IN KENNIS
Het huisvandeMens is een laagdrempelig informatiepunt. Je kan er terecht voor voordrachten, vormingen en workshops over diverse onderwerpen en het ontlenen van boeken en educatief materiaal. We maken je o.a. wegwijs in ‘voorafgaande zorgplanning’ en bieden info over mogelijke beslissingen bij het levenseinde: euthanasie, weigeren van behandelingen, orgaandonatie, je lichaam schenken aan de wetenschap, … Via wilsverklaringen kan jij de regie over jouw leven en levenseinde mee in handen nemen.

Op Dag van de Zorg kan je doorlopend (10-16u) bij het huisvandeMens terecht voor info over een waardig levenseinde. Ons team beantwoordt al je vragen en helpt je indien gewenst met het invullen van je wilsverklaringen.

Volg ons op: