Howest, de hogeschool West-Vlaanderen - SportinnovatiecampusHowest, de Hogeschool
West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en
ondernemende hogeschool met campussen in Brugge en Kortrijk. Anticipating
the future is het leidmotief en de drijfveer. Als kenniscentrum wil Howest
strategisch anticiperen op en beantwoorden aan de behoeften van de
maatschappij in het algemeen en het brede werkveld in het bijzonder. Ze biedt
een brede waaier aan bachelor- en graduaatsopleidingen aan en heeft een ruim post-initieel aanbod (postgraduaten). In het Vlaamse
hogeschoollandschap is Howest een snelle groeier. In het opleidingsportfolio
zitten een aantal (in Vlaanderen unieke) zorggerelateerde opleidingen, waarbij
zowel preventieve als curatieve zorg aandacht krijgen: Bachelor in de Verpleegkunde,
Toegepaste gezondheidswetenschappen, Toegepaste psychologie, Sociaal werk, Ergotherapie,
Sport en bewegen… Allemaal opleidingen waarbinnen geëngageerde opleidingsteams de
studenten coachen doorheen hun studietraject. Opleidingen waarbinnen de
studenten competenties ontwikkelen in een praktijkgerichte context in zorgsectoren
in de brede zin van het woord.

De persoonlijke begeleiding van studenten en de nauwe samenwerking met het werkveld komen in elke audit als sterke punten naar voor. In het werkveld hebben we een breed netwerk van partners – in binnen- en buitenland – waar we mee samenwerken voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Multidisciplinaire projecten in creëren hierin een duidelijke meerwaarde en versterken het onderwijs.

De Howest-waarden, serve - empower - care, zijn de drie woorden die ons kenmerken, het zijn de drie woorden die voor ons een verschil maken. Handelen vanuit een engagement om de ander te helpen, de groep en het individu versterken en oprecht geven om het welzijn van de ander. Deze waarden bepalen hoe we met elkaar omgaan aan Howest.


Howest investeert in de uitbouw van zijn campussen, zowel in Brugge als in Kortrijk en vormt deze om tot aantrekkelijke leef- en leeromgevingen voor de studenten die makkelijk bereikbaar zijn. Voor de opleiding Verpleegkunde is het Howest hospital de thuisbasis waar de studenten de volle, de meer preventief gerichte zorgopleidingen maken dan weer gretig gebruik van de state-of-the art technische mogelijkheden in de Sportinnovatiecampus.

Volg ons op: