Howest, de hogeschool West-Vlaanderen

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met campussen in Brugge en Kortrijk. Anticipating the future is het leidmotief en de drijfveer. Als kenniscentrum wil Howest
strategisch anticiperen op en beantwoorden aan de behoeften van de maatschappij in het algemeen en het brede werkveld in het bijzonder. Ze biedt een brede waaier aan bachelor- en graduaatsopleidingen aan en heeft een ruim post-initieel aanbod (postgraduaten). In het Vlaamse hogeschoollandschap is Howest een snelle groeier. In het opleidingsportfolio zitten een aantal (in Vlaanderen unieke) zorggerelateerde opleidingen, waarbij zowel preventieve als curatieve zorg aandacht krijgen: Bachelor in de Verpleegkunde, Toegepaste gezondheidswetenschappen, Toegepaste psychologie, Sociaal werk, Ergotherapie, Sport en bewegen… Allemaal opleidingen waarbinnen geëngageerde opleidingsteams de studenten coachen doorheen hun studietraject. Opleidingen waarbinnen de studenten competenties ontwikkelen in een praktijkgerichte context in zorgsectoren in de brede zin van het woord.

De persoonlijke begeleiding van studenten en de nauwe samenwerking met het werkveld komen in elke audit als sterke punten naar voor. In het werkveld hebben we een breed netwerk van partners – in binnen- en buitenland – waar we mee samenwerken voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Multidisciplinaire projecten creëren hierin een duidelijke meerwaarde en versterken het onderwijs.

De Howest-waarden, serve - empower - care, zijn de drie woorden die ons kenmerken, het zijn de drie woorden die voor ons een verschil maken. Handelen vanuit een engagement om de ander te helpen, de groep en het individu versterken en oprecht geven om het welzijn van de ander. Deze waarden bepalen hoe we met elkaar omgaan aan Howest.

Howest investeert in de uitbouw van zijn campussen, zowel in Brugge als in Kortrijk en vormt deze om tot aantrekkelijke leef- en leeromgevingen voor de studenten die makkelijk bereikbaar zijn. Voor de opleiding Verpleegkunde is het Howest hospital de thuisbasis, de meer preventief gerichte zorgopleidingen maken dan weer gretig gebruik van de state-of-the art technische mogelijkheden in de Sportinnovatiecampus.

Op zondag 17 maart organiseren de opleiding Verpleegkunde en de opleiding Sport en Bewegen van Howest in het
kader van de dag van de zorg een dansnamiddag voor senioren, kinderen en hun kleinkinderen. Deze dansnamiddag
gaat door in de Rijselstraat, 5 in Brugge. De muziek op deze dansnamiddag wordt verzorgd door Tim Carpentier (a.k.a. DJ Nostaljos). DJ Nostaljos helpt ouderen hun jeugd herbeleven en neemt hen mee op een nostalgische reis. Naast muziek (jazz, rock ’n roll, foxtrot, swing, jive,…) worden er koffie en versnaperingen voorzien. De inkomprijs per persoon bedraagt 5 euro (te betalen aan de kassa). Inschrijven is noodzakelijk. 

Volg ons op: