HOGEVIJF - campus Banneux

HOGEVIJF is er ook voor jou!

Het departement Ouderenbeleid ‘HOGEVIJF’ is de verzamelnaam voor alle
seniorenvoorzieningen van de Stad Hasselt. We gaan er prat op dé partner bij
uitstek te zijn waar je met al je vragen rond ouder worden terecht kan. HOGEVIJF
wijst je graag de weg in het grote aanbod aan eigen diensten en die van andere
partners en organisaties. Je kan op 17 maart tussen 10u00 en 17u00 vrij
binnenlopen op onze zorgcampus Banneux en zelf een kijkje komen nemen.

Mensen die bij HOGEVIJF aankloppen, stellen zich op de een
of andere manier vragen over ouder worden en wat de effecten daarvan zijn op
hun leven of op dat van iemand die hen dierbaar is. Sommigen stellen een
concrete zorgvraag of zoeken naar oplossingen voor een moeilijke leefsituatie.
Anderen zijn op zoek naar informatie of willen als oudere zelf hun sociale
leven weer vorm geven. Mensen stellen deze vragen als senior, als mantelzorger,
als familielid maar ook als zorgverlener.

Veranderende zorgwensen

We zijn een grote voorstander van ‘actief ouder worden’.
Daarom zoeken we steeds oplossingen die zoveel mogelijk beroep doen op de eigen
kracht van de mensen en hun netwerk zodat zij zoveel mogelijk zichzelf kunnen
blijven binnen hun gewone vertrouwde woonomgeving. Of, als het nodig is, om in
een aangepaste leefomgeving zo autonoom mogelijk te leven.

Hiervoor bouwden we een organisatie en een aanbod van
diensten en voorzieningen uit waarbinnen de Hasselaar zich zoveel mogelijk tot
één enkele contactpersoon kan wenden, die zich actief informeert over de
situatie, de keuzes en de verwachtingen van de senior. Een goede intake en een
voortdurende open communicatie van deze zorgbemiddelaar met de senior en zijn
omgeving zorgt voor een goede oriëntatie in de zorg. Tegelijk willen we
voortdurend oog hebben voor de veranderende zorgwensen en gaan we flexibel met
deze veranderende zorgvraag om.

HOGEVIJF is er voor elke Hasselaar, maar heeft toch een heel
bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare ouderen.

HOGEVIJF als kenniscentrum voor dementie

HOGEVIJF zet sterk in op een goed uitgebouwde expertise op
het vlak van dementie. Je kan bij ons altijd terecht met vragen of een gerichte
doorverwijzing. Ook bewoners met dementie binnen ons woonzorgcentrum krijgen
alle nodige ondersteuning. We zijn sinds vorig jaar op weg om op de zorgcampus
Banneux stap voor stap een interdisciplinair kenniscentrum dementie uit te bouwen.

We begeleiden cliënten, bewoners en hun mantelzorgers vanaf
het niet-pluisgevoel tot op het moment dat een opname in het woonzorgcentrum de
beste optie is voor alle betrokkenen.

Via het infopunt dementie, de maandelijkse themagerichte
organisatie van het praatcafé dementie en de aanwezigheid van het
Expertisecentrum Dementie Contact, biedt HOGEVIJF heel wat theoretische
inzichten op maat.

Het dagverzorgingscentrum op campus Banneux richt zich
vooral tot cliënten met cognitieve problemen, zoals dementie. De dagelijkse
activiteiten houden een gezonde mix aan van de-MENS-ie vriendelijke
activiteiten en rustmomenten.

Wanneer het moment aanbreekt waarop een opname in het
woonzorgcentrum de enige oplossing is, gaat een team van medewerkers in overleg
met de mantelzorgers/familie van de bewoner om hem/haar een kwaliteitsvol leven
te garanderen. Zou de persoon met dementie extra bescherming
nodig hebben, zowel voor zichzelf als voor zijn omgeving, is een interne
verhuis naar een kleinschaligere en beschermde leefgroep mogelijk.

Werken bij HOGEVIJF

Op zoek naar een nieuwe professionele uitdaging? Misschien
is HOGEVIJF dan wel wat voor jou. We vertellen je graag wat we jou als
werkgever kunnen bieden en wat jij voor ons kan betekenen.

Je vindt een aantal vacatures op deze site, maar je kan daar
ook voor terecht op de website van de stad Hasselt.

Vacatures bij deze organisatie

Volg ons op: