het Portiek - de Korenbloem vzw


De Korenbloem wil als organisatie een partner zijn in de zorg en ondersteuning van alle gebruikers. Het totaalpakket van de verschillende zorg- en woonvormen moet een antwoord geven op alle noden en vragen van onze doelgroepen nl. de buurt, jonge personen met dementie en/of zorg en ouderen.

In een familiale en huiselijke sfeer willen we iedere gebruiker met respect en geborgenheid en volgens de eigen behoeftes benaderen. In een kleinschalige omgeving streven we naar het bevorderen van sociale contacten, stimuleren we de
zelfredzaamheid en bieden we zinvolle dagbesteding aan. De actieve betrokkenheid van familie en vrijwilligers zien we in de totale organisatie als een ondersteuning en een grote meerwaarde. De Korenbloem durft vernieuwend te denken zowel in aanbod als in ondersteuning met als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren. Extra troeven zijn de eigen warme keuken en de centraal gelegen grote parktuin die het hart van de site is.

De Korenbloem biedt wonen, begeleiding en zorg voor 3 doelgroepen;

Buurthuis de Villa - Het lokaal dienstencentrum biedt ondersteuning aan en organiseert activiteiten voor buurtbewoners. Vormende, recreatieve en informatieve activiteiten en worden aangevuld met diensten zoals kapsalon, warme maaltijden, pedicure, bad of douche, sociale dienst, huishoudelijke hulp met dienstencheques, …

Het Portiek - woon-en begeleidingsvormen voor jonge personen met dementie en/of zorg. Om een antwoord te bieden aan de bijzondere noden en vragen die jonge personen met dementie en zorg stellen, heeft de Korenbloem een apart aanbod. Het dagverzorgingscentrum het Portiek kan een ideale oplossing bieden voor één of meerdere dagen in de week. Residentieel wonen, tijdelijk (kortverblijf of crisisopvang) of definitief, kan in één van de 4 voorziene woningen. Bovendien kunnen mantelzorgflats of studio’s het wonen binnen een veilige omgeving
mogelijk maken.

De Lauwer – woon-en begeleidingsvormen voor ouderen met dementie en/of zorg. Binnen de Lauwer kan
gekozen worden voor het dagverzorgingscentrum de Pergola, dagverzorgingscentrum het Landhuis, een assistentiewoning, kortverblijf of residentieel wonen in het woonzorghuis.

Volg ons op: