Free Clinic vzw

Free Clinic: een huis met vele kamers

Free Clinic is een Antwerpse vzw die al tientallen jaren ambulante zorg, preventie, sociale activering en sinds kort ook woonbegeleiding biedt voor kwetsbare personen met een drugprobleem.  De werking telt ondertussen meer dan 50 medewerkers die werken vanuit 6 locaties binnen de stad. Sinds 2009 is het hoofdgebouw gevestigd op de Schijnpoortweg, tussen de Singel en de Spoorwegbrug. Vorig jaar kon hiernaast, met de steun van de stad, bedrijven
en sympathisanten, Centrum voor Sociale Activering De Nomaad haar deuren openen.

Om beter te kunnen inspelen op de noden van de doelgroep is het hulpverleningsaanbod van Free Clinic de afgelopen jaren verruimd rond specifieke zorgnoden. Zo ontstonden naast het Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC) deelwerkingen die inzoomden op specifieke zorgnoden: spuitenruil, ouderschap en middelengebruik, behandeling van Hepatitis C, specifieke noden van vrouwen met een drugprobleem, jonge risicogebruikers, sociale activering en
woonbegeleiding.

Voor wie?

Elke meerderjarige die problemen ondervindt met illegale middelen kan in het MSOC terecht van maandag tot vrijdag. Een multidisciplinair team van maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, artsen is samen met medewerkers van ondersteunende diensten dagelijks in de weer om, op het tempo van de cliënt, de levenskwaliteit van de cliënten te verhogen.  
Jongeren vanaf 16 jaar die risicogedrag stellen of vragen hebben over hun gebruik kunnen terecht in jongerenwerking Plug-INN, Houwerstraat 7,vlakbij het Sint-Jansplein.

Opendeur

Tijdens de Dag van de Zorg kan je Free Clinic bezoeken tussen 14 en 17u. Onze medewerkers maken je wegwijs in het het multidisciplinaire aanbod van de werking. Op die manier krijg je geleidelijk aan een genuanceerd beeld van de gelaagdheid van een drugprobleem. Tegelijkertijd krijg je meer zicht op hoe er binnen Free Clinic stapsgewijs rond deze problematiek wordt gewerkt en welke inspanningen worden gedaan om de schadelijke effecten van druggebruik te verminderen voor de bredere maatschappij.

Bezoekers worden ontvangen in het Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC) en Centrum voor Sociale Activering De Nomaad.  Hier zullen ook  medewerkers van Spuitenruil, Plug-INN, GoiA, PROject, C-Buddy en Adviespunt Verslaving hun werking toelichten.

Achteraf kan je nog even napraten bij een lekkere pannenkoek en een drankje.  Voor kinderen is er een springkasteel voorzien.

Iedereen van harte welkom!


Free Clinic vzw
Schijnpoortweg 14
2060 Antwerpen
www.free-clinic.be
t 03 201.12.60
info@free-clinic.be

Volg ons op: