FPC Antwerpen

FPC Antwerpen is een forensisch psychiatrisch centrum. In dit behandelcentrum is plaats voor 182 mannelijke en vrouwelijke patiënten, die omwille van een psychische stoornis strafbare feiten hebben gepleegd maar niet thuishoren in een gevangenis. Ze hebben hoge nood aan beveiliging en aan aangepaste zorg.

Patiënten kunnen rekenen op een forensisch psychiatrische behandeling van zeer hoog niveau, op maat van de patiënt.
Het (zorg)aanbod is aan iedere individuele patiënt aangepast, heeft een zo kort mogelijke en lang als nodige behandelduur en is gericht op zo een laag mogelijke recidive. Risicomanagement staat centraal in de behandeling. Dit heeft als doel het voorkomen van een terugval in delict gedrag door risico's te herkennen en te controleren en zo de patiënten op een veilige en verantwoorde manier te resocialiseren en te re-integreren. Op deze manier draagt FPC Antwerpen bij aan een veiligere samenleving.

FPC Antwerpen ziet het tevens als één van haar verantwoordelijkheden om bij te dragen aan een maatschappelijk draagvlak. Door in een forensisch psychiatrisch centrum 'buiten' naar 'binnen' te halen, krijgen de patiënten een beeld van het leven buiten en krijgen de bezoekers een beeld van het leven binnen. Zo kaderen onder meer bezoeken van buitenaf in de resocialisatie van de patiënt. Net daarom ontvangen we regelmatig groepen voor rondleidingen of bv. sportteams voor een amicale wedstrijd met onze patiënten. Op die manier houden we het contact met de buitenwereld in stand. Enerzijds vervreemdt de patiënt hierdoor niet, anderzijds helpt het de samenleving om een inzicht te krijgen in wat er gebeurt achter de gesloten muren van een forensisch psychiatrisch centrum en dragen wij bij aan een maatschappelijk draagvlak. 'Dag van de Zorg' past hier perfect in.

Gezien de specifieke setting is er evenwel een beperking aan het ‘open gooien’ van onze deuren en werken we met voorinschrijvingen. Alle groepen zijn inmiddels volzet. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk. Wij ontvangen u graag bij een volgende gelegenheid.

Vacatures bij deze organisatie

JobbeschrijvingGemeente
ICT Development Coördinator (m/v) Antwerpen (Linkeroever)
Verpleegkundige (m/v) Antwerpen (Linkeroever)

Volg ons op: