de Vleugels vzw

Welkom in de Vleugels, een expertise- en ondersteuningscentrum voor mensen met een verstandelijke en /of meervoudige beperking.

MISSIE
De Vleugels garandeert een kwaliteitsvolle en warme ondersteuning voor mensen met een beperking.

VISIE
We werken voor gebruikers en medewerkers vanuit een open christelijke inspiratie. Onze emancipatorische grondhouding laat mensen groeien en creëert kansen tot zelfontplooiing. Onze kernwaarden zorgen ervoor dat wij zo goed mogelijke oplossingen aanreiken voor de vragen van onze gebruikers :  respectvolle omgang met elkaar,  gemeende hartelijkheid, positieve communicatie, een groot verantwoordelijkheidsdenken en kwaliteitsvol werken

De 'drienamiek' tussen organisatie, gebruiker en familie is essentieel. Onze infrastructuur zorgt voor stabiliteit en wordt gevrijwaard voor de toekomst. We staan open voor verrijkende, sectorale en intersectorale samenwerkingsverbanden, en houden onze werking Lean en efficiënt. De draagkracht van onze medewerkers ligt ons nauw aan het hart, zodat zij lang met goesting aan de slag kunnen blijven. Flexibiliteit, collegialiteit en gedrevenheid zijn kenmerken van onze bevlogen medewerkers.

AANBOD
Het zorgcentrum biedt de volgende mogelijkheden aan :
- RTH : rechtstreeks toegankelijke hulp voor zowel minder- als meerderjarigen
- MFC : MultiFunctioneel Centrum voor minderjarigen
- Ondersteuning voor volwassen personen met een verstandelijke beperking met Persoons Volgend Budget (PVB)
- Begeleid werken - jobcoaching - atelierwerking - basale werking 
- Hippotherapie 
- Therapeutisch zwembad

WOONVORMEN
- Residentieel wonen
- Studio-wonen
- Inclusief wonen
- Hotelfunctie

 Voor meer informatie, raadpleeg onze website https://www.devleugels.be/

 

Vacatures bij deze organisatie

JobbeschrijvingGemeente
Jobstudenten Klerken - Houthulst
leefgroepsbegeleiders Klerken - Houthulst

Volg ons op: