CAW, Hestia & OverKop

CAW Oost-Brabant, Hestia vzw & OverKop-huis in Tienen

Samen zorgen wij voor mensen!

CAW Oost-Brabant is er voor iedereen met een welzijnsvraag
en biedt ondersteuning, bemiddeling, begeleiding en opvang. Jongeren kunnen
hiervoor terecht bij het JAC. 

Hestia vzw biedt ondersteuning aan psychisch
kwetsbare mensen op verschillende levensdomeinen in de thuissituatie.

Bij het OverKop-huis kunnen jongeren binnenlopen,
elkaar ontmoeten en leuke activiteiten doen. Ze kunnen er ook beroep doen op snelle
professionele hulp.

Wie hulp vraagt moet die ook krijgen. Waar die vraag ook gesteld wordt. Gepaste hulp. Op
mensenmaat. Dat is wat wij samen willen bieden. Hier. In Tienen.

Onze Locaties in Tienen:

CAW Oost-Brabant - regio Tienen
O L Vrouwbroedersstraat 2A
www.cawoostbrabant.be

Ontmoetingscentrum Hestia - Alexianen Tienen
Veldbornstraat 15
www.alexianentienen.be

OverKop-huis Tienen
Ooievaarstraat 30
www.overkop.be

 

Volg ons op: