BuBaO Zonnehart

Zonnehart is een kleine, gespecialiseerde basisschool voor buitengewoon basisonderwijs type 2. De school ligt in een groene omgeving in Aartrijke naast MPC Rozenweelde. Samen met Rozenweelde zorgen we voor onderwijs en warme zorg op dezelfde site.

Onze school biedt onderwijs aan kinderen met een matige, ernstige of diep verstandelijke beperking. Meestal hebben deze leerlingen ook een bijkomende beperking. 

Door onze jarenlange ervaring en vorming, bouwden we heel wat expertise op omtrent ASS, concentratie- en geheugenproblemen en gedragsproblemen, maar ook in het omgaan met allerlei medische aandoeningen, epilepsie, ernstig meervoudige beperkingen,...

Door onze ver doorgedreven differentiatie kunnen we binnen de school en Rozenweelde een heel grote waaier aan zorgvragen begeleiden. 

Ook kinderen die blijvend afhankelijk en psychisch kwetsbaar zijn, krijgen bij ons onderwijs. Ons doel is om hun welbevinden te vergroten via een gepaste zintuiglijke stimulering.

Volg ons op: