Therapiedier VZW

Een therapiedier werkt in een therapiepraktijk met zijn geleider of binnenshuis, waar de ouder of verzorger de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt.
Het therapiedier kan tevens helpen in het dagelijkse leven van een volwassene of een kind. Het dier kan op maat getraind worden voor gezelschap, sociaal contact en om een structuur te bevorderen of eenzaamheid te verbreken. Therapiedier VZW traint en diplomeerde actieve en passieve therapiedieren in samenwerking met de eigenaar.Daarnaast bieden we dierondersteunende intereventies of Animal Assisted Interventions (AAI) aan met therapiedieren om mensen te helpen. Ook leiden we therapiedierbegeleiders op .

Therapiedier VZW
Milisstichel 3
3201 Langdorp-Aarschot
T. +32 475 34 71 12
Bezoek ons van 10 tot 17 uur