Jeugdzorg Limburg - de Wiekslag vzw

De Wiekslag vzw is een organisatie bijzondere jeugdzorg die opgericht werd in 1958. We werken vanuit 8 afdelingen over heel Limburg verspreid (verblijf voor kinderen tussen 2,5 jaar en 25 in verschillende leefgroepen afhankelijk van de leeftijd, dagcentrum, thuisbegeleiding, begeleiding autonoom wonen en een afdeling waar 4 jongeren in co-housing begeleid worden).

Al onze afdelingen bieden begeleiding op maat aan gezinnen. 
Voor ons staat de veiligheid en het welzijn van kinderen en jongeren centraal. We werken altijd nauw samen vanuit de reeds aanwezige krachten met het kind/de jongere én de eigen omgeving.

Onze drie fundamenten zijn de basis waarop de werking van de Wiekslag uitgebouwd is en zij vormen ook de kern van elke begeleiding.
Ons eerste fundament is het oplossingsgericht werken: dat betekent dat we met de krachten vanuit de eigen omgeving van het kind, de jongere en/of het gezin werken. We gaan samen met de cliënten het proces  aan om oplossingen te vinden.
Het tweede fundament is het netwerkgericht werken: we werken steeds samen met het gezin en het kind/de jongere. We helpen hen om het natuurlijke netwerk (ouders, familie, vrienden,…) te verbreden om samen te kunnen zorgen voor een goede en veilige omgeving.
Ons derde fundament is de nieuwe autoriteit. We werken vanuit de basisprincipes van verantwoordelijkheid en plicht, kracht en verbinding. De focus in onze begeleiding ligt op de nieuwe autoriteit. Dit leidt tot waakzame zorg, ouderlijke aanwezigheid en zelfcontrole.

We werken ook nog met een aantal bouwstenen die we enkel inzetten als ze kunnen helpen of noodzakelijk zijn. Dat gaat dan over verbindende communicatie, de taal van het hart, het veiligheidsplan, de ouderwerking, geweldloos verzet, bemiddelingsgericht werken en vrijwilligers.

Als je meer wil weten over de Wiekslag of de bijzondere jeugdzorg, breng ons dan zeker een bezoekje op 15 maart 2020. We verwelkomen je die dag graag in onze afdeling, Route 4 in de Jukstraat 33 in St-Lambrechts-Herk, doorlopend van 10u tot 17u. Je kan er terecht voor een rondleiding in en uitleg over Route 4. Route 4 is een project waar jongeren van 18 tot 25 jaar samen leven in co-housing. Ze krijgen hier de nodige begeleiding van onze medewerkers om uiteindelijk de stap naar zelfstandigheid te kunnen zetten.

Jeugdzorg Limburg - de Wiekslag vzw
Jukstraat 33
3500 St-Lambrechts-Herk
T. 011/31 27 43
Bezoek ons van 10 tot 17 uur