HEDERA - Centrum voor psychische revalidatie

Hedera is een kleinschalig centrum voor psychische revalidatie, gelegen in het centrum van Ieper, dat zich specifiek richt naar mensen die na een psychische crisis moeilijkheden ondervinden om terug de verbinding naar de samenleving te maken.
Het centrum biedt een revalidatieprogramma aan via therapieën en individuele begeleiding. 
In overleg met de cliënt bepalen we het traject en dat op basis van hun verwachtingen en doelstellingen. Samen met de cliënt werken we aan het versterken van vaardigheden en aan het verhogen van de levenskwaliteit.

Het therapieprogramma is een mix van atelierwerking, groepssessies en individuele begeleiding. De cliënt stelt op die manier zelf het programma samen op basis van noden en behoeften.

Het centrum heeft ook een dienst ‘arbeidsocaching’. Mensen die omwille van hun psychische kwetsbaarheid moeilijk de weg naar betaald werk vinden, kunnen op deze intensieve begeleiding beroep doen.

Hedera spreekt vooral de vaardigheden en talenten van mensen aan, eerder dan zich te focussen op problemen en tekorten. Zo willen we bij elke cliënt groeikansen realiseren. “Groei vanuit eigen kracht” is dan ook onze slagzin. Dit komt ook naar voor in onze naam: “Hedera”, het Latijnse woord voor “klimop”, wat symbool staat voor krachtige groei.

HEDERA - Centrum voor psychische revalidatie
Boomgaardstraat 19b
8900 Ieper
T. 057 42 43 45
Bezoek ons van 10 tot 17 uur