De Wissel - De Switch

De Switch is een begeleidingscentrum in Sint Pieters Rode voor meisjes tussen 14 en 21 jaar.

Het is een afdeling van Vzw De Wissel uit Leuven, een organisatie die al meer dan 35 jaar actief is in de Jeugdhulp en die intussen zes afdelingen heeft, verspreid over het Hageland, Tienen en Leuven. 

De Switch vierde in mei 2019 haar 10-jarig bestaan. In ons huis worden 15 meisjes begeleid, afkomstig uit Vlaams-Brabant, Limburg, Antwerpen of Brussel. Hiervan verblijven er maximaal 8 gelijktijdig in de leef- en leergroep in Sint – Pieters – Rode. De andere meisjes verblijven thuis of wonen zelfstandig, met begeleiding vanuit de Switch. 

Een begeleiding in de Switch is beperkt in de tijd, maximum een jaar, compact en intensief.  We bieden een intern dagprogramma aan met een therapeutische insteek.  Een interne fase, indien zinvol, mondt uit in een tweede fase, extern gericht. Daar waar in de eerste fase de buitenwereld afgeschermd wordt, zal de tweede fase zich zo optimaal mogelijk richten op het verbeteren van contacten met ouders, familie en vrienden, en het leren omgaan met de maatschappij en haar verleidingen.  De doelstelling is dat de meisjes de overstap kunnen maken naar een minder intensieve hulpverlening, zo mogelijk naar huis of zelfstandig wonen.
Er wordt intensief gewerkt aan de relatie met en de betrokkenheid van de familie of ruimere context, tijdens het gehele verblijf. Voor elk meisje wordt een flexibel individueel hulpverleningstraject op maat uitgewerkt, in overleg met alle betrokkenen.  

Specifiek voor de werking van de Switch is dat ze ingebed is in een gezellige, huiselijke omgeving en zich tegelijk situeert in een netwerk van andere gespecialiseerde hulpverleners en Gemeenschapsvoorzieningen in Vlaanderen. Er worden trajecten vorm gegeven binnen het regelgevend kader van ‘intensieve contextmodule, residentiële en ondersteunende module’. 

Essentieel in de visie van de Wissel is het aanklampende karakter doorheen crisismomenten die zich ook in de hulpverlening voordoen. De uitbouw van heel het begeleidingsaanbod is erop gericht om terug verbindingen te maken tussen jongeren en samenleving in een periode waarin er grote afstand en conflicten ontstaan zijn.

Voor de Switch is het dan ook van groot belang om zelf als organisatie goed verbonden te zijn met de
lokale gemeenschap. Omgekeerd vinden ook reeds jaren talrijke vrijwilligers allerhande de weg naar de verschillende deelwerkingen van de Wissel om een handje toe te steken.

 

De Wissel - De Switch
Gravenstraat 54
3220 Sint Pieters Rode
T. 016/44 19 32
Bezoek ons van 13 tot 17 uur