AZ Delta - Rumbeke en Brugsesteenweg

NIEUW ZIEKENHUIS GAAT OPEN

Op 13 maart wordt de nieuwe infrastructuur van AZ Delta officieel geopend, zowel op campus Rumbeke als op campus Brugsesteenweg in Roeselare. Op beide locaties is er een opendeurdag op zondag 15 maart; op de Dag van de zorg. Een ideaal moment voor een uniek kijkje achter de schermen van een gloednieuw ziekenhuis. Het nieuwe ziekenhuis wordt, gespreid over drie weken, in gebruikgenomen vanaf 14 april.

Het verhaal van AZ Delta is gestart met het historisch fusieakkoord dat ondertekend werd in de zomer van 2012. De fusie werd uitgewerkt in 2013 en 2014 en AZ Delta ging officieel op 1 januari 2015 van start. Afgelopen vijf jaar is een mooie weg afgelegd. Er was veel verandering op vele vlakken en we beseffen dat dit niet altijd vlekkeloos is verlopen. De transitie was echter nodig om het ziekenhuis klaar te maken voor de toekomst. De AZ Deltavisie werd vertaald naar een zorgstrategisch plan dat goedgekeurd werd door de Vlaamse overheid. We konden hierdoor anticiperen op een aantal belangrijke evoluties en maatschappelijke verwachtingen.

We zijn fier en dankbaar voor de inzet van velen hiervoor, onze artsen en onze medewerkers.
Zonder hen is er geen AZ Delta.
Op alle campussen trachten we de best mogelijke zorg te realiseren voor onze patiënten, elke dag opnieuw. Dat is waar patiënten recht op hebben en daarom willen we Uw ziekenhuis zijn.

Campus Brugsesteenweg

Met de opening van de nieuwe campus en het nieuwe gebouw in de Brugsesteenweg zal AZ Delta de planbare zorg een expliciete plaats geven en maximaal ondersteunen. De dagkliniek werd eerder al vernieuwd, evenals een aantal verpleegafdelingen en de infrastructuur voor de sterk uitgebouwde dienst fysische geneeskunde, revalidatie en reumatologie. Nu wordt een nieuwe pijnkliniek, een nieuwe oogkliniek, nieuwe raadplegingen voor de dienst orthopedie en een nieuw sportmedisch centrum geopend. De dagkliniek voor parkinsonpatiënten wordt ook geïntegreerd in deze campus. Dit kadert helemaal in de strategische uitbouw van de campus en de complementariteit met de nieuwe ziekenhuiscampus in Rumbeke. Planbare orthopedische ingrepen, met ondersteuning van een robot voor knieoperaties, blijven dan ook op deze campus, evenals planbare ingrepen van andere chirurgische disciplines. In de loop van het najaar 2020 zal, in samenwerking met Motena, de Mantel, woon-zorgcentrum Vincenthove en AZ Delta geïntegreerde zorg voor palliatieve patiënten worden uitgebouwd. Hierdoor wordt een palliatief zorgaanbod mogelijk thuis, in dagziekenhuis en in het ziekenhuis.

Campus Rumbeke

In de nieuwe campus in Rumbeke wordt de meer complexe zorg geconcentreerd, omdat deze zorg vaak nood heeft een hoogtechnologische apparatuur en specifiek opgeleide artsen en medewerkers. De realisatie van deze volledig nieuwe campus werd mogelijk gemaakt door een belangrijke ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid en past volledig in het zorgstrategisch plan dat AZ Delta uitwerkte bij de fusie.

De nieuwe campus heeft 17 operatiezalen, een goed uitgebouwde spoedafdeling, een hoogtechnologische intensieve zorgafdeling en vier zalen voor hartkatheterisatie (cathlabzalen). De diensten radiologie en nucleaire geneeskunde beschikken over de nieuwste toestellen. Er is een groot centrum voor dialyse en een ultramodern lab.

Het nieuwe gebouw moet iedereen in het ziekenhuis dichter bij elkaar brengen. Afstanden tussen de medewerkers zijn kleiner, muren tussen de afdelingen verdwijnen. Het accent komt meer te liggen op de teamwerking over de diensten heen.

Het ontwerp voor het nieuwe ziekenhuis in Rumbeke is geïnspireerd door het zorgmodel van het ziekenhuis. Er werd gekozen om te werken met geïntegreerde clusters waardoor diensten die vaak met elkaar samenwerken, bij elkaar gegroepeerd werden. De accommodatie voor raadplegingen en onderzoeken ligt aan de voorkant, gericht op de stad. De accommodatie voor hospitalisatie ligt aan de achterkant, maximaal gericht op het groen en de rust.

Er werd een zorgvuldige interne circulatie uitgewerkt voor mensen op raadpleging of voor onderzoek, voor patiënten in een dagkliniek of een hospitalisatieafdeling. De privacy kan daardoor veel beter verzekerd worden.
Voor het goederentransport is er een eigen straat op kelderniveau en goederen worden vandaar verticaal naar boven getransporteerd. Op die manier blijven de logistieke stromen zo goed als onzichtbaar voor bezoekers en patiënten.

Bij de opening van deze nieuwe campus gaan de campussen van de Wilgenstraat en de Westlaan dicht.

Campussen Menen en Torhout

De campussen van Torhout en Menen worden intussen ook verder uitgebouwd. Deze campussen bieden goed uitgebouwde basiszorg voor hun respectievelijke regio. De moeder-en-kindfunctie, de dienst spoedgevallen, de dagklinische functie, de zorg voor ouderen, de revalidatiezorg en een uitgebreid aanbod aan raadplegingen en medisch-technische onderzoeken maken daar deel van uit. De infrastructuur van de campussen Menen en Torhout werden de afgelopen jaren stelselmatig vernieuwd, met ondersteuning door de Vlaamse overheid. Er zal nog geïnvesteerd worden in de uitbouw van de ambulante en dagklinische werking in campus Torhout. Hiervoor werd een ontwerper aangesteld en mag de start van de werken in het najaar van 2021 verwacht worden.
Beide campussen zijn nu klaar voor de toekomst; met een goed uitgebouwd basisaanbod, gekaderd in een groter geheel met concentratie van meer complexe zorg in Roeselare.

In Torhout werd een huisartsenwachtpost uitgebouwd op de campus, een mooi voorbeeld van samenwerking met de huisartsen en de eerste lijn. Ook in campus Menen is er goede samenwerking met de huisartsenwachtpost.

Inschrijven voor een kijkje achter de schermen van AZ Delta? Ga naar de website www.azdelta.be

Delta Ziekenhuis Roeselare © Eric de Mildt. All rights reserved.

AZ Delta - Rumbeke en Brugsesteenweg
Deltalaan 1
8800 Roeselare
T. 051 23 77 19
Bezoek ons van 09 tot 17 uur